Tarja Halonen tror på jämlikhet

Text: Petri Kiuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 19.11.2020

Enligt president Tarja
Halonen är jämlikhet en förutsättning för ett fungerande samhälle. Halonen är en stark förespråkare för jämlikhet. Det berättar hon i intervjun för LL-Bladet.

Tarja Halonen var den första kvinnan som blev president

i Finland. När hon var president var det ännu ganska ovanligt

att kvinnor hade jobb som viktiga ledare.

– Jag fick säkert ovanligt mycket uppmärksamhet. I Finlands nuvarande regering finns det många kvinnor som har viktiga ministerjobb. Därför har regeringen också fått positiv uppmärksamhet utomlands. Men man måste alltid förtjäna förtroendet.

Halonen säger att tillgänglighet är en viktig sak som berör hela samhället.

– Tillgänglighet behövs för att jämlikheten ska kunna bli verklighet. Informations-förmedlingen är väldigt viktig i dagens värld. Människor måste få sann information. En människa som inte får det börjar lätt fantisera hur saker och ting kan hänga ihop.

– Nyheter ska vara så klara och tydliga som möjligt. Då kan människor som har flyttat hit från andra länder, gamla och människor som har svårt att läsa och skriva ändå förstå.

President Halonen säger att LL-Bladet och andra nyheter på lätt språk är viktiga.

– Jag märker att också jag saknar information på lätt språk ibland. Ibland kan olika experters språk vara så invecklat.

Jag är ordförande i Helsingfors universitets styrelse. Ibland måste jag på något möte be att man förklarar ett ärende mera begripligt

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)