Tarja Halonen uppskattar samarbete och vänskap

Text: Petri Kiuttu
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 19.11.2020

President Tarja Halonen har ofta bråttom. Hon säger att hon vill delta i den samhälleliga diskussionen fastän det ibland leder till långa arbetsdagar.

Katri Merikallio har skrivit en bok om ditt liv. Den finska boken heter Erään aktivistin tarina (berättelsen om en aktivist). Varför ville du berätta din historia?

– I den här boken ville jag berätta min syn på hur man kombinerar medborgarorganisationer och påverkan i dessa med offentlig politisk verksamhet. Sådan påverkan syns inte i offentligheten.

– Jag har inte lovat skriva några memoarer. Kanske den här boken lite kan förtydliga bilden av min karriär och hur jag har påverkat i samhället. Bokens budskap är att medborgarorganisationerna

är en viktig del av demokratin. Att jobba inom medborgarorganisationer är en viktig sak för mig.

Det är kommunalval i vår. Varför är det viktigt att rösta?

– Det här är den allra viktigaste medborgarpåverkan. Vi kan inte alla vara med och fatta besluten, men vi kan ge rätt åt en annan person att fatta beslut i stället. Kommunalvalet är extra viktigt

eftersom det är kommunerna som sköter den grundläggande servicen i samhället.

Hur ser du på Finlands framtid?

– Jag tror att den är ganska bra. Vi har ett starkt medborgarsamhälle där demokratin fungerar. Vi väljer president med direkt folkval i stället för med elektorer. Också det är viktigt.

Vilka är Finlands största utmaningar?

– Vi är ett litet folk. Vi är bara 5,5 miljoner finländare. Andelen gamla ökar hela tiden. Vi lever längre tack vare bra hälsovård och social trygghet. Men det föds för få barn. Snart har vi för få människor som går på jobb. Invandring kan hjälpa hjälpa till

så att det ändå finns en större andel unga.

Varför är det viktigt att Finland är med i EU och i FN?

– Finland är ett bra exempel på vad man kan åstadkomma med samarbete. I FN har de stora och de små länderna ungefär samma ställning. Där är Finlands röst lika viktig som Frankrikes eller Tysklands. I EU har de stora länderna mera makt än små länder. FN:s program för hållbar utveckling är ett sätt att trygga framtiden.

Förändrades världen när coronan kom?

– Världen har förändrats. Jag hoppas ändå att begränsningarna bara är tillfälliga. Men det är möjligt att en del av corona-

begränsningarna finns kvar också efter epidemin.

Vad är jämlikhet?

– Jämlikhet betyder att alla människor behandlas jämlikt.

Har du något råd att ge?

– Planera inte din karriär, utan det du gör. Det lönar sig att lyssna på sitt eget hjärta och göra det man själv klarar av. Man ska ta hand om vänskapen och sin egen familj. Vi har bara ett liv.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)