Teknik är något bra!

Text: Maria Österlund
Foto: Kaisa Kaatra
Artikel publicerad: 28.09.2016

Linda Liukas har gett ut två barnböcker om kodning och datorer. Hon är författare och illustratör men också kodare.

Vad är kodning?

– Programmering eller kodning är att ge kommandon till en dator så att den vet vad den ska göra. Det finns tusentals olika programmeringsspråk, till exempel Java script, Python och Ruby. Vilket språk man väljer beror på vilket slags apparat man jobbar med och vilka problem man vill lösa.

Till vad behövs programmering?

– En stor del av föremålen runt om oss innehåller något slags dator och är programmerade. Förr använde man sedlar och mynt, i dag mest bankkort som är programmerade. Våra telefoner är i dag smarta datorer fulla av programmering. I Japan finns det till och  med toalettstolar som är programmerade för att tvätta, spola och torka.

Är det svårt att programmera?

– Det är ganska lätt att lära sig grunderna. Men för att bli bra krävs det mycket träning och uthållighet. Logiskt tänkande och kunskaper i matematik är också bra att ha.

Borde vi alla kunna programmera?

– Att känna till datorer och hur programmering fungerar är en del av allmänbildningen i dag. Det är bra att man i Finland har insett det. Därför finns programmering på läsordningen i grundskolan.

– I dag är det en ganska liten grupp människor som programmerar. Ofta är de unga män. Det är bra om olika slags människor kan programmera. Den som programmerar kan påverka hur datorer och apparater fungerar.

Hur blev ju själv intresserad av programmering?

– När jag studerade vid universitetet Stanford i USA fanns där kurser om programmering. Där tänkte man att  programmering är ett verktyg för hur man tänker. Det var då jag blev riktigt intresserad.

Hur tror du framtiden ser ut?

– Jag tror inte att alla människor kodar i framtiden heller. Men det är viktigt att vi lär oss tänka positivt om teknik och datorer, att vi inte är rädda för teknik.

Berätta om dina böcker!

– Jag har gjort två barnböcker. Den ena handlar om flickan Ruby och om programmering. Den har översatts till 19 språk. Den andra handlar också om Ruby och om hur en dator fungerar.

– Jag tror inte att barn lär sig programmera genom att läsa böckerna. Men ord som har med datorer att göra blir bekanta. Och så hoppas jag att barnen inser att man inte behöver vara rädd för datorer och teknik.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)