Teknik hjälper oss att bromsa klimatförändringen

Text: Matti Välimäki
Foto: Shutterstock, Kirsi Kotilainen, Lehtikuva
Artikel publicerad: 19.04.2022

För att kunna bromsa klimat-förändringen krävs det att vi börjar använda ny teknik som inte släpper ut avgaser. Det finns redan ganska mycket sådan utsläppsfri teknik.

Klimatet blir varmare. Det här beror till stor del på det människan har gjort. Det beror till exempel på trafiken och våra industrier. Ur dessa släpps det ut mycket koldioxid och andra växthusgaser.

För att vi ska kunna bromsa klimatförändringen måste vi minska på utsläppen av växthusgaser.

Vi måste börja använda sådan teknik som orsakar bara små utsläpp eller inga utsläpp alls. Det här gäller energiindustrin, annan industri och trafiken.

Kirsi Kotilainen är teknologie doktor. Hon berättar att det redan finns mycket teknik som är utsläppsfri.

– Det är viktigt att vi börjar använda utsläppsfri teknik. Politikerna måste fatta rätta beslut.

Kirsi Kotilainen arbetar på Teknologiska forskningscentralen VTT. Där utvecklar man och testar ny utsläppsfri teknik.

Renare energi

Det är möjligt att producera utsläppsfri energi på flera sätt. Det blir vanligare att använda utsläppsfri energi

När man bränner stenkol, olja och andra fossila bränslen uppstår det stora utsläpp av koldioxid. Därför borde vi använda mindre fossila bränslen och mera utsläppsfri el.

– Om elen har producerats med till exempel vindkraft eller solenergi så har det inte uppstått några utsläpp alls, säger Kotilainen.

Nuförtiden används mycket mera el inom industrin. Också trafiken använder mera el när det blir vanligare med elbilar.

Vindkraft är populärt

Man kan producera utsläppsfri förnybar el med vindkraft. Det byggs nu många vindkraftverk också i Finland.

– Med hjälp av vindkraftverken är det nu möjligt att producera el ganska förmånligt. Man behöver inte nu längre statens stöd för att bygga vindkraftverk.

Allt fler har solpaneler på sitt tak

Också med hjälp av solenergi kan man producera utsläppsfri förnybar el. Man kan till exempel montera solpaneler på taket i bostadshus och producera el med dem.

De som bor i huset kan använda elen själva eller sälja en del av den till det allmänna elnätet.

– Solpanelerna har utvecklats mycket och de är billigare nu än förut. Därför har det blivit vanligare med solenergi också i Finland, berättar Kotilainen.

Med hjälp av el går det att utvinna väte ur vatten.

Väte är en intressant energikälla för framtiden

Just nu forskar man mycket i hur man kunde utnyttja väte som energikälla.

Väte är världens vanligaste grundämne. Det finns väte bland annat i vatten. Med hjälp av el kan man utvinna väte ur vatten.

Ett problem är att det är svårt att lagra el. Om man har mycket el kan man använda den extra elen till att utvinna vätet ur vatten. Sedan kan man lagra vätet och använda det till energi senare.

– Det går att använda väte som energikälla till exempel i vätedrivna bilar. Ur avgasröret på en vätedriven bil kommer ingen avgas, utan bara rent vatten.

Biobränsle från avfall

De senaste åren har man utvecklat många olika biobränslen. Man har utnyttjat avfall eller trä som råvara för dessa biobränslen. Både avfall och trä är förnyelsebara energikällor.

Med hjälp av biobränslen försöker man ersätta eller minska användningen av olja. Dessutom är det bra om man kan göra något vettigt med avfallet.

Biobränslen är ett bättre alternativ än olja med tanke på miljön. Men det kommer en del utsläpp också när man bränner biobränslen.

Också kärnkraften är utsläppsfri

Kärnkraft är en energiform som inte skapar utsläpp av koldioxid. Därför gör kärnkraften inte klimatuppvärmningen värre.

Men många länder vill ändå bli av med kärnkraften. Några har redan slutat med kärnkraft. Det här beror på att man är rädd för kärnkrafts-olyckor där farlig strålning kan komma ut i vår miljö.

Det har skett flera kärnkraftsolyckor i världen. En olycka hände till exempel i Tjernobyl i Ukraina 1986 och en i Fukushima i Japan 2011.

I Finland finns det kärnkraftverk i Lovisa och i Euraåminne. Man planerar också att bygga ett nytt kärnkraftverk i Pyhäjoki i Österbotten.

Strålsäkerhetscentralen STUK övervakar att kärnkraftverken i Finland är säkra.

Också kärnkraftverken i Olkiluoto producerar utsläppsfri el.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)