Tullen kämpar mot smuggling

Text: Matti Välimäki
Foto: Petri Myllynen/Tullen
Artikel publicerad: 28.03.2019

Kirsi Azaize-Dria är både utbildningsplanerare och översinspektör på Tullen. Hon berättar att Tullens uppgift är att skydda samhället.

Tullen försöker till exempel förhindra att någon smugglar in droger eller vapen i landet.

Hur blev du tulltjänsteman?

– Jag bodde länge i Israel, i en palestinsk by. När vi flyttade till Finland ville jag ha ett arbete där jag kan vara till nytta från samhället. Jag fick jobb på tullen och utbildade mig till tulltjänsteman. I mitt arbete har jag haft nytta av att jag kan arabiska. Det har hjälpt mig när jag reder ut saker med resande från Mellanöstern. Nuförtiden undervisar jag andra tulltjänstemän på tullens skola. Jag brukar också berätta om tullens arbete för våra kunder.

Vad gör tullen?

– Tullen skyddar samhället. Vi ser till att bara trygga varor får komma in i landet. När det importeras varor från länder utanför EU uppbärs också ofta en tullavgift. Det är tullen som uppbär avgiften. På grund av sina uppgifter granskar tullen människors resväskor vid gränsövergångar. Tullen granskar också postpaket och transporter som kommer till Finland från andra länder.

På vilket sätt skyddar tullen samhället?

– Tullens uppgift är att se till att det inte kommer till exempel vapen, droger eller förfalskade varor till Finland. Tullen ser också till att livsmedel som kommer från länder utanför EU är trygga. Tullen har ett laboratorium där man kan undersöka att maten inte innehåller några farliga ämnen.

Hur vanligt är det att någon försöker smuggla förbjudna varor till Finland?

– Smuggling förekommer varje dag. Det är vanligt att någon försöka få in små mängder droger i postpaket. Från Sverige försöker man ofta smuggla snus. Nuförtiden smugglar man mindre alkohol än förut.

Hur vanligt är det med förfalskade produkter?

– Förfalskade produkter, alltså falska kopior, är vanliga. Nuförtiden förfalskas alla slags märkesprodukter, bland annat kläder, elektronik, mediciner och till och med livsmedel. Man ska vara mycket försiktig när man beställer varor från till exempel Mellanöstern. Då är det stor risk att man inte får en märkesvara utan en falsk kopia. Till exempel förfalskad medicin kan vara mycket farlig.

Hur gör tullen för att förhindra smuggling?

– Jag kan förstås inte berätta om allt vi gör. Men tullen har till exempel apparater som man kan genomlysa paket och väskor med. Vi har också stor hjälp av hundar som har skolats till att hitta saker med luktsinnet. Hundar kan hitta till exempel narkotika, pengar eller vapen som är gömda. Tullen sysslar också mycket med olika utredningar och undersökningar som handlar om tullbrott.

Vad vill du ännu berätta om tullens arbete?

– Jag vill betona att tullens arbete är kundbetjäning. När vi granskar resande vid gränsövergångar försöker vi alltid ta hänsyn till att människor från olika kulturer har olika regler och olika sätt att bete sig. Man kan också fråga oss om vad som helst.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)