Tystnad piggar upp oss

Text: Markku Juusola
Foto: Markku Juusola
Artikel publicerad: 08.11.2017

Människor behöver tysta ställen, också i städerna. Det säger Outi Ampuja som har forskat i varför människor gillar tystnad.

320 personer skrev små berättelser om tystnad till hennes forskning. Outi Ampuja undersökte berättelserna.

Varför är tystnad bra för människan?

– Behovet av tystnad är individuellt. Någon behöver tystnad för att återhämta sig efter arbetet. Andra behöver tystnad för att kunna skapa nytt. För någon tredje och fjärde betyder tystnad tröst eller lycka.

– Människor vill ha miljöer som piggar upp. Sådana miljöer är till exempel havsstränder, hemmet, den egna gården, ett konstmuseum, en kyrka, en skog eller en park. Forskning visar att i dessa miljöer sjunker människors blodtryck och mängden stresshormon minskar.

– Det finns ändå situationer där tystnaden kan kännas ångestfylld. Att tappa bort sig i skogen är ångestfyllt. När det är helt tyst kan tråkiga minnen dyka upp i huvudet.

Vad gör finländarna i tysta miljöer?

– Många tar sig ut i naturen för att plocka svamp och bär eller för att fiska. Andra vill bara vara i naturen. Några gillar konstmuseer. De säger att den yttre världen försvinner på konstmuseet. Då får den inre tystnaden utrymme.

– Människor vill ha tysta områden också i städerna. Det måste finnas många parker. Det är klokt att bygga våningshusen till slutna kvarter. Då uppstår en tyst innergård i mitten. Vad är skillnaden mellan tystnad och ljudlöshet?

– Fullständig ljudlöshet i till exempel en isoleringscell känns ångestfyllt. När det är tyst hör vi de små ljuden. Ofta upplever vi att de är trevliga ljud. Sådana är ljudet av barnens lek på gården, lövens prassel, diskmaskinens surrande eller hundens snarkning.

Är det bara finländare som vill ha tystnad?

– Tystnaden piggar upp alla människor, det är typiskt för vår art. Men de uppiggande miljöerna kan vara olika i olika länder. I stora städer finns det parker och gamla stadsdelar där det är lugnt och tyst.

Du ordnar lyssningspromenader och tysta rutter. Vad betyder det?

– I vår moderna värld betonas kommunikationen med bilder. Ljuden sätts åt sidan. Därför ordnar jag ibland lyssningspromenader i samband med mina föreläsningar. Jag tar folk ut på promenad och ber dem lyssna till ljuden i omgivningen. Då lyssnar vi på trafikens ljud, ljudet av barn som leker eller kyrkklockorna som slår.

– I Helsingfors är till exempel Sveaborg ett bra ställe för lyssningspromenader. Där finns inga bilar. I stället hör man vinden, vågorna och ljudet av turister.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)