Utställning om hur kriget kändes hemma i Helsingfors

Text: Maria Österlund
Foto: HAM, Helsingfors stadsmuseum: SA-kuva, Yehia Ewels
Artikel publicerad: 29.01.2020

Två intressanta utställningar pågår just nu i Helsingfors. De handlar om tiden för vinter- och fortsättningskriget.

Den ena utställningen berättar om hur det var för människorna som bodde i Helsingfors under kriget. Det är en utställning som väcker starka känslor. Här får man se bilder av sönderbombade bostadshus. Här finns också fotografier av människor på väg ner i bombskydd.

På utställningen berättas det om de många finländska barn som skickades till Sverige undan kriget. Den här utställningen finns på Villa Hagasund.

Den andra utställningen handlar också om krigstiden men mera om konst än om vardagsliv. Här finns förutom fotografier också många konstverk. Man vill visa hur konstnärer upplevde Helsingfors under krigstiden.

Här berättas också om utställningar som hölls i Helsingfors under kriget. Bland annat en utställning med bilder som tyska soldater har tecknat och en utställning med föremål Finland tog som krigsbyte. Utställningen finns på konstmuseet HAM.

Bägge utställningarna har namnet Sinnesstämning – Helsingfors 1939-1945. Utställningen på Villa Hagasund är öppen till 30.8.2020, utställningen på HAM är öppen till 1.3.2020.

Tavlan Från spårvagnen på Brändö (detalj) är målad 1940 av Johannes Dührkop. Här syns både soldater och människor som lever vanligt liv i Helsingfors.
Konstverk skyddades för att inte bli skadade när Helsingfors bombades. Bilden visas skulpturen Tre Smeder som har skyddats med plank och oljeduk 1940.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)