Vackra ryska herrgårdar

Text: Aleksandra Sibileva
Foto: Aleksandra Sibileva
Artikel publicerad: 27.09.2017

Aleksandra Sibileva praktiserade på finska Selkosanomat. Aleksandra kommer från Ryssland. Hon presenterar här några ryska herrgårdar som byggdes under tsartiden. De är okända också för många ryssar.

På den ryska landsbyden finns många intressanta platser: fina herrgårdar, palats och villor. I de här husen bodde rika godsägare på 1800-talet.

Till en herrgård hörde vanligen en huvudbyggnad, hus för tjänstefolket och uthusbyggnader som stall, förråd, källare och tvättstuga. Runt herrgården finns ofta en park och en trädgård.

Efter februarirevolutionen 1917 övergavs många av herrgårdarna, eftersom ägarna kördes bort. Idag har man gjort några herrgårdar på området Nizjni Novgorod till museer. Det finns sammanlagt hundra herrgårdar på det här området. Jag ska presentera tre av dem.

Baron Jominis herrgård

Rysslands tsar Alexander I ville tacka baron Jomini och gav honom en tomt. År 1819 började Jomini anlägga en trädgård och bygga en herrgård på tomten. När baronen dog tog hans söner över gården.

Under sovjettiden var herrgården fängelse. Under kriget flyttades människor undan krigets faror annanstans till herrgården där det var tryggare.

När Sovjetunionen splittrades stod herrgården länge tom och blev i dåligt skick. För tolv år sedan började man renovera herrgården. I dag är byggnaderna och trädgårdarna i fint skick. Det är ett vackert område där man kan promenera och njuta av naturen och stämningen.

Pashkovs herrgård

Pashkovs herrgård är större än Jominis. Huvudbyggnaden var större och vackrare och där fanns flera mindre byggnader som hörde till gården.

Under sovjettiden verkade en jordbruksskola i herrgården. Men efter det stod gården länge övergiven. Efter en eldsvåda fanns bara väggarna kvar.

I dag finns det ett hotell i gästhuset. På gården finns också ett museum.

Pusjkins gård

Släkten Pusjkin ägde länge en gård i Boldino. På 1830-talet bodde diktaren Aleksandr Pusjkin på gården. (Den perioden i hans skapande kallas för Boldino- hösten.) Medan han bodde där skrev han mycket. Han skrev sitt mest kända diktverk Jevgenij Onegin, många andra dikter och flera mindre romaner.

År 1949 öppnades ett Pusjkinmuseum i Boldino. Museet har intressanta utställningar om rysk kultur. Där finns också ett sagomuseum för barn.

Gårdens park är fantastiskt fin. Där finns broar, vackra stigar och en gammal äppelträdgård.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)