Vad är arbetsgruppen för lättläst litteratur?

Text: Ella Airaksinen, Maria Österlund
Foto: Sofia Jernström
Artikel publicerad: 11.08.2020

Arbetsgruppen för lättläst litteratur delar varje år ut understöd till författare som skriver lättlästa böcker.

Författare som skriver och illustratörer som gör bilder till lättlästa böcker i Finland kan ansöka om understöd. Understödspengarna kommer från staten men det är arbetsgruppen som bestämmer vem som ska få understöden. Tanken med understöden är att det ska ges ut flera lättlästa böcker i Finland.

De böcker som får understöd märks också med symbolen för lättläst. Symbolen liknar ett stor S.

Arbetsgruppen för lättläst litteratur ska se till att de böcker som får understöd och LL-symbol är lättlästa. Arbetsgruppen beviljar understöd både för finskspråkiga och för svenskspråkiga böcker.

Det kommer ut ganska få svenskspråkiga lättlästa böcker i Finland. I Sverige kommer det ut tiotals lättlästa böcker varje år. Man kan fråga efter både finlandssvenska och rikssvenska lättlästa böcker på biblioteken och i bokhandlarna.

Arbetsgruppen för lättläst litteratur har tio medlemmar. Medlemmarna är författare, bibliotekarier eller sakkunniga i lättläst.

Författaren Marjo Heiskanen är gruppens ordförande. Hon berättar varför man ska läsa lättlästa böcker:

– Det är underbart att läsa lättlästa böcker! Böckerna är korta men de innehåller ändå mycket. Lättlästa böcker är magiska.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)