Vad är en personlig assistent?

Text: Hannu Virtanen
Foto: Hannu Virtanen
Artikel publicerad: 08.04.2020

Yodit Melaku är socialarbetare i handikapporganisationen Tröskeln r.f. Hon vet mycket om personlig hjälp.

Vad är en personlig assistent?

– En personlig assistent är en anställd person som hjälper en funktionshindrad person dagligen eller ett visst antal timmar per vecka. Assistenten hjälper den handikappade personen både i sitt hem och utanför hemmet.

Vem kan få en personlig assistent?

– Kommunen måste göra en serviceplan för varje person som behöver handikapptjänster. Baserat på serviceplanen kan en person få personlig assistans. De allra flesta personer med daglig assistans är för tillfället allvarligt funktionshindrade. Personlig assistans kan ges personer med olika grader av funktionsnedsättning.

– Om den funktionshindrade personen bor i en boende-enheten så ges den dagliga servicen där. I det fallet kan man få hjälp med arbete, studier eller fritid.

Vem letar efter och anställer en assistent?

– Kommunen kan ordna personlig assistans på tre sätt. En funktionshindrad person kan vara arbetsgivare till en assistent. Detta system är besvärligt. Man måste veta en mängd olika saker, till exempel hur arbetsavtal görs.

– Ett annat alternativ är att kommunen ger servicekuponger åt den funktionshindrade personen. Då går det att välja den serviceproducent som känns bäst för en själv på ens egen ort. I det här fallet behöver den funktionshindrade personen inte själv vara arbetsgivare. Det tredje alternativet är att kommunen ordnar hela tjänsten.

Vad gör en assistent?

– En assistent hjälper till med dagliga sysslor, med jobb och studier och hobbyer. Den funktionshindrade personen bestämmer vad som ska göras.

Vad händer om du inte kommer överens med din egen assistent?

– Det går att i början av arbetet komma överens om en provtid på högst 6 månader. Under de månaderna kan både assistenten och den funktionshindrade personen fundera om samarbetet fungerar.

– Det är viktigt för båda två att förstå att det handlar om ett arbetsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om man tror att det är frågan om en vänskap, kommer det inte att fungera.

Kan föräldrar fungera som assistenter?

– En släkting kan bara fungera som assistent om det finns särskilt allvarliga skäl för det. Ett sådan orsak kan till exempel vara att det har varit omöjligt att hitta en assistent utanför familjen.

Måste assistenten ha en examen?

– Det ordnas utbildning för assistenter till exempel i yrkesskolor. Men det går att jobba som assistent också utan en examen. Det finns inte några speciella kvalifikationskrav på jobbet.

– Det krävs en viss personlighet för att kunna jobba som personlig assistent. Alltså det att man ska kunna vara bra på att lyssna. En assistent får till exempel inte vara den som aktivt börjar en diskussion eller håller igång den.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)