Välfärdsområdena på kartan

Text: Markku Juusola
Foto: Shutterstock, kartan är från Wikimedia Commons, bearbetning av Heidi Ahlström
Artikel publicerad: 17.02.2023

Kartan visar Finlands nya välfärdsområden och områdenas största städer.

Finlands karta. Där finns siffror och olika färger på olika områden.1. Lapplands välfärdsområde, Rovaniemi
2. Norra Österbottens välfärdsområde, Uleåborg
3. Kajanalands välfärdsområde, Kajana
4. Mellersta Österbottens välfärdsområde, Karleby
5. Mellersta Finlands välfärdsområde, Jyväskylä
6. Norra Savolax välfärdsområde, Kuopio
7. Norra Karelens välfärdsområde, Joensuu
8. Södra Savolax välfärdsområde, S:t Michel
9. Södra Österbottens välfärdsområde, Seinäjoki
10. Birkalands välfärdsområde, Tammerfors
11. Egentliga Tavastlands välfärdsområde, Tavastehus
12. Österbottens välfärdsområde, Vasa
13. Satakunta välfärdsområde, Björneborg
14. Egentliga Finlands välfärdsområde, Åbo
15. Västra Nylands välfärdsområde, Esbo
16. Mellersta Nylands välfärdsområde, Hyvinge
17. Östra Nyland välfärdsområde, Borgå
18. Päijänne-Tavastlands välfärdsområde, Lahtis
19. Kymmenedalens välfärdsområde, Kouvola
20. Södra Karelens välfärdsområde, Villmanstrand
21. Vanda och Kervo välfärdsområde, Vanda

Helsingfors och Åland hör inte till något välfärdsområde

Helsingfors stad och HUS, alltså samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ordnar socialvården och hälso- och sjukvården i Helsingfors.

Också Åland sköter sin sin hälso- och sjukvård och sin socialvård själv, precis som tidigare.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)