Vår jord blir varmare

Text: Matti Välimäki
Foto: Greenpeace / Pedro Armestre
Artikel publicerad: 17.11.2023

Klimatförändringen syns redan nu på många sätt. Vi människor kan ändå fortfarande minska de skador som klimatförändringen orsakar.

Meteorologen Kerttu Kotakorpi berättar att klimatförändringen beror på människornas sätt att leva.
Man talar om klimatförändring när man menar att jordens klimat värms upp för snabbt på grund av det människan gör.

Klimatet på jorden blir varmare eftersom det finns för mycket koldioxid i atmosfären. Koldioxid kommer ut i luften till exempel från fabriker, från trafiken och från jordbruken. Också skogar som har huggits ner släpper ut koldioxid.

I Finland syns förändringarna mest på vintern

Klimatförändringen påverkar olika ställen på jorden på olika sätt. I Finland syns det mest på vintern
att klimatet blir varmare.

– Vintrarna är kortare och varmare än de var förut. Så här kommer det att fortsätta också i framtiden.
Särskilt i södra Finland och längs västkusten kan det bli så att det finns snö på marken bara korta tider.
På somrarna blir det vanligare med långa heta perioder. Det kan också regna mera än förut, säger Kotakorpi.

torka i Kenya.
Torka och hetta i Kenya. En man hämtar vatten i byns enda brunn. I många sydliga länder gör klimatförändringen det svårare att få tag på mat och rent vatten. Bild: Peter Caton / Greenpeace

I länder i söder blir det svårare att odla mat

I många länder i söder är det redan varmt. Det gör att klimatförändringen påverkar människornas liv mera där än i länderna i norr.
– På många ställen i södra Europa kommer somrarna att bli så heta och torra att det inte längre går
att odla där.

Det kommer att vara svårt att odla mat också i många delar av Afrika, Asien och Sydamerika. I Indien finns det redan ställen där det ibland blir så hett att människor inte kan gå ut.

När det blir torrt blir det också vanligare med skogsbränder. Den senaste tiden har det varit stora skogsbränder i till exempel Sydeuropa, Australien och i Nordamerika.

isberg.
Glaciärerna smälter. Ett isberg har lossnat från en glaciär vid Spetsbergen. Spetsbergen hör till Norge. När glaciärerna smälter ökar mängden stormar och översvämningar. Bild: Nick Cobbing / Greenpeace

Havsytan stiger

När klimatet blir varmare leder det till att glaciärer smälter. När en stor del av isen i glaciärerna smälter leder det till att världshavens yta stiger. På många ställen i världen kan vattennivån stiga ända upp till de platser där människor bor. Stormar, kraftiga regn och översvämningar kan också bli vanligare och allvarligare än förut.

Många fattiga länder i söder lider mest av de förändringar som klimatförändringen orsakar. Det kan blir så att människor måste lämna sina hem och bli flyktingar för att det har blivit för torrt och hett där de bor, eller på grund av översvämningar. FN säger att rika länder måste hjälpa de fattiga länderna när klimatet förändras.

översvämning i Kenya.
Översvämningar i Kenya. Tusentals människor måste lämna sina hem. Översvämningar skadar också skörden och boskapen. Bild: Bernard Ojwang / Greenpeace

Det går att begränsa klimatförändringen

Meteorolog Kerttu Kotakorpi säger att det inte längre går att stoppa klimatförändringen helt. Men vi människor kan påverka hur mycket klimatet värms upp. Om klimatet inte värms upp så mycket, är de tråkiga följderna av klimatuppvärmningen också mindre.

Det går att påverka klimatuppvärmningen genom att minska våra utsläpp av koldioxid.

– Vi behöver producera energi på ett sätt som inte orsakar lika mycket utsläpp som förr. Vindkraft och solkraft är energiformer som inte orsakar utsläpp, säger Kotakorpi.

För att vi ska kunna begränsa klimatförändringen behöver alla göra någonting. Staten, företagen och vanliga människor behöver alla göra förändringar.

Ät vegetariskt och rör dig utan bil

– Ett av de viktigaste valen du kan göra för klimatet är att välja om du äter kött eller inte. Köttproduktionen orsakar mycket utsläpp av koldioxid, säger Kotakorpi.

I hemmen är det viktigt att inte använda energi i onödan. Man kan till exempel sänka temperaturen inomhus och stänga av de elektriska apparater som inte används.

När man ska ta sig från en plats till en annan är det klokt att gå eller ta cykel. Att använda kollektivtrafik som buss eller tåg är också bättre än att åka bil.

Elbilar orsakar inte utsläpp ifall de kör på elektricitet som kommer från vattenkraft, vindkraft eller solkraft.

Det är bra att inte köpa saker i onödan. Innan man köper någonting nytt kan det vara bra att fundera om det här verkligen är en sak man behöver. Vanliga människor kan påverka genom att rösta på sådana politiker och partier som lovar att arbeta för att bromsa klimatförändringen.

Förändringarna behövs nu

Kotakorpi säger att det finns hopp om att vi ska kunna påverka klimatförändringen och begränsa skadorna.

– Vi vet att människor kan göra stora saker tillsammans när det verkligen behövs och när läget är svårt. Det gick snabbt att skapa ett vaccin mot coronaviruset. När Ryssland anföll Ukraina bestämde sig västländerna snabbt för att tillsammans stöda Ukraina. Nu kräver klimatförändringen att vi gör
liknande snabba förändringar.

Klimatförändringen syns också i Finland

På grund av klimatförändringen blir vintrarna kortare och somrarna längre i Finland. Det här gör att
växternas växtsäsong blir längre.

– I framtiden kan man odla andra växter i Finland än de som går att odla nu. Till exempel majs och vindruvor. Det går att odla jorden längre norrut i Finland än det tidigare har varit möjligt.

Också i skogarna sker förändringar. När klimatet blir varmare ökar mängden lövträd i skogarna,
och tallar klarar sig bättre än granar. I norra Finland börjar det växa träd på sådana områden
där det inte har vuxit träd förut.

– När klimatet blir varmare dyker det upp nya skadeinsekter i skogarna. Stormarna kan fälla flera träd än förut om marken inte är frusen. Skogsbränder kan bli vanligare i Finland än förut.

Klimatförändringen påverkar också djuren på många sätt. En del djurarter som är vana vid att
leva i snö kan få det svårt om det inte längre finns snö. När klimatet blir varmare kan det komma nya djurarter till Finland, till exempel nya fåglar och fjärilar.

Isbjörn.
Många arter försvinner. Isbjörnarnas livsmiljö är i fara. Isbjörnarna behöver is att röra sig på, att jaga på och att bygga bo på. Bild: Nick Cobbing / Greenpeace

Klimatförändringen påverkar överallt i världen

Klimatförändringen påverkar naturen på många sätt runt om i världen. När glaciärerna smälter
hotas många djur, till exempel isbjörnarna i norr.

I söder gör hettan att områden blir väldigt torra. De växter och djur som lever där nu försvinner.
I stället kan det komma in växter och djur som trivs i öknen.

Naturen hotas också av att mångfalden minskar. En del djurarter och växtarter håller på att försvinna.
En del djur och växter har inte längre lämpliga platser att leva på. I en odlad skog finns det till exempel
färre djurarter och växtarter än i en naturlig skog.

Det finns inte så mycket vild natur kvar i världen eftersom vi människor använder en stor del av jordens yta till att bo eller odla på. Klimatförändringen gör också att naturens mångfald minskar.

skadad barrskog.
Insektskador på skog i Tyskland. Skadeinsekter har spridit sig i skogar med bara barrträd.Nu planterar man in lövträd så att skogen börjar likna en naturlig skog. Bild: Kevin McElvaney / Greenpeace

Stoppa uppvärmningen vid 1,5 grader

Vid olika internationella möten har man haft som mål att klimatet på jorden ska bli högst 1,5 grader varmare. Om det lyckas blir problemen som klimatförändringen orsakar mindre än om jorden värms upp med 2 grader.

Det är ändå troligen så att jorden blir mera än 1,5 grader varmare redan under de kommande tio åren.

fallna träd i skogen.
Stormskador i Tyskland. I ett bergsområde i Tyskland hade torkan gjort skogen svag. I Finland blir stormskador värre om marken inte är frusen på vintern. Bild: Gordon Welters / Greenpeace

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)