Vargen väcker starka känslor

Text: Petri Kiuttu
Foto: Päivi Lumiaro
Artikel publicerad: 26.02.2020

Helsingforsbon Riku Lumiaro träffade första gången på en varg när han var 12 år. Det var hos mormor i Tavastland. Lumiaro blev rädd, men han var också imponerad. Det var så han blev intresserad av stora rovdjur.

Varför blev du intresserad av vargar?

– När jag var fem år gammal sade jag att jag ska bli biolog. Jag är en stadspojke men jag har varit på landet alla somrar och alla semestrar.

Vad är det som gör vargen intressant?

– Vargen är ett vilt och fritt djur. Vargen är ett stort rovdjur, biologiskt är vargen samma art som hunden. Vargen är det enda sociala flockdjuret. Vargflockarna samarbetar för att klara sig. Lejonen lever på liknande sätt i Afrika.

Varför väcker vargen så många känslor?

– När Finland ville bli självständigt utrotades de stora rovdjuren. Det var ett sätt för ett litet folk att visa styrka. Vi ville visa ryssarna att vi inte behöver hjälp. Åren 1881–1882 dödade vargar 22 barn i Egentliga Finland. Det är sista gången som vargar har dödat människor i Finland.

– På 1800-talet var Finland ännu ett utvecklingsland. Människor svalt och det var brist på många saker. Också vargarna hade ont om mat. På 2000-talet har vargar dödat människor i Indien och Iran. Jag förstår nog att de här berättelserna skrämmer människor.

Hur många vargar finns det i Finland?

– I mars 2019 fanns det mellan 195 och 225 vargar i Finland. Vargstammen har vuxit sedan dess. Nu finns det säkert mellan 250 och 300 vargar. Det finns många vargar och flera flockar i Egentliga Finland. Vi behöver inte tusentals vargar i Finland. Vargstammen är livskraftig om det finns mellan 300 och 500 vargar. I Tyskland och Italien finns det över tusen vargar, och i Spanien över 2 000 vargar.

– Bråken om vargen handlar om ett attitydproblem. För att vargarna ska kunna leva här måste man beakta jordbrukare och boskapsuppfödare. De måste få tillräckligt mycket ersättning för vargskador.

Hur fungerar skötselplanen för vargen?

– Jägarförbundet har förbundit sig till planen tillsammans med andra. Vi försöker sätta stopp för tjuvjakten genom planen. Det är väldigt få jägare som sysslar med tjuvjakt. De flesta jägare är bra människor. Naturskyddsförbundet stöder jakt som behövs för att hålla stammen frisk. Vargar som är sjuka på olika sätt borde dödas.

Förstår du människor som hatar vargar?

– Jag kommer bra överens med alla slags människor. Det finländska samhället är ändå ett avtalssamhälle och en demokrati. Det fungerar inte om alla gör som de själva vill.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)