Väte – viktigt ämne för klimatet

Text: Matti Välimäki
Foto: P2X Solutions, VTT, Solar Foods
Artikel publicerad: 09.05.2024

Väte är ett nyttigt grundämne när man vill bromsa klimatförändringen. Väte kan hjälpa till att minska på uppvärmningen av klimatet.

Det talas mycket om väte på nyheterna. Det finns planer på att bygga vätefabriker i Finland. Forskaren Antti Arasto berättar hur man kan använda väte som hjälp för att bromsa klimatförändringen.

– Vi måste sluta använda fossil energi för att kunna bromsa uppvärmningen av klimatet. Till exempel olja är ett fossilt bränsle. Vi måste ersätta den fossila energin med förnyelsebar energi.

När man använder förnyelsebar energi uppstår det inte utsläpp som värmer upp klimatet.

Väte passar bra ihop med el som är producerad med förnyelsebar energi. Förnyelsebar energi är till exempel vindkraft eller solenergi.

Antti Arasto leder forskningen om väte och energi. Han jobbar på statens teknologiska forskningscentral, VTT.

Man kan lagra energi i väte

Man brukar säga att vätgas är en energibärare.

– Vätgas kan alltså användas för att transportera och lagra energi. Man kan också föra energin vidare i form av vätgas, förklarar Arasto.

Man kan alltså lagra till exempel elenergi som har producerats med vindkraft i form av vätgas. De senaste åren har det byggts många vindkraftverk i Finland.

– Med hjälp av väte kan man också flytta energi från en plats till en annan. Man kan också flytta energin till platser där det inte finns något elnät.

Väte kan användas på flera olika sätt

Man kan också skapa bränsle för trafiken av väte. För att det ska kunna bli ett bränsle som kan användas i trafiken behöver man också till exempel kol. Kol får man av koldioxid som man kan ta tillvara från någon fabriks skorsten.

Sådant trafikbränsle kan till exempel användas i flygplan eller lastbilar.

En del fabriker kan också använda rent väte som bränsle. De behöver alltså inte använda ett bränsle som är framställt av väte.

Vätebilarna är inte vanliga

Också en del fartyg och vätebilar kan använda rent väte som bränsle. De har då något som kallas bränslecellsteknik.

Arasto tror ändå inte att personbilarna i framtiden kommer att drivas av väte.

– Vätebilar har inte blivit vanligare. Det verkar som att det är elbilarna som är framtidens bilar. Väte kanske passar bättre för lastbilar, funderar han.

Det finns väte överallt

Väte är ett vanligt grundämne. Det finns väte nästan överallt. Det är ändå ovanligt att vätet är ensamt. Ofta sitter vätet ihop med något annat ämne. Det finns till exempel väte i vatten.

Man kan göra väte av vatten

Man kan ta fram väte ur vatten på ett sätt som inte anstränger miljön. Det sker genom att använda förnyelsebar energi, till exempel vindkraft eller solenergi.

Tekniken kallas för elektrolys. I elektrolysen klyvs vattnets molekyler med hjälp av el. Vatten består av väte och syre. I elektrolysen skiljer man på dessa två, så att det blir väte och syre.

Gult pulver.
Solein är ett protein, som framställs med hjälp av väte.

Väte inom industrin

Finlands första anläggning för grönt väte

Finlands första fabrik för grönt väte kör igång redan i höst. Det kallas grönt väte eftersom vätet produceras på ett miljövänligt sätt. Fabriken finns i Harjavalta nära Björneborg.

Företaget P2X Solutions fabrik producerar väte och syntetiskt bränsle för trafiken. Man producerar väte genom att klyva vattenmolekyler med el. Det planeras också flera andra fabriker för grönt väte i Finland.

Solar Foods använder väte i livsmedelsproduktionen

I vår startar en unik fabrik sin verksamhet i Helsingfors. Solar Foods Oy:s fabrik ska börja tillverka ett protein som heter solein. Man kan sedan göra olika livsmedel, alltså mat, av soleinet.
Man använder bakterier när man producerar solein. Bakterierna växer med hjälp av vätet.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)