”Vi har bra mat i Finland”

Text: Maria Österlund
Foto: Maria Österlund
Artikel publicerad: 11.04.2018

Bettina Lindfors är ny VD på ELO-stiftelsen, stiftelsen för finländsk matkultur.

Vad gör ELO-stiftelsen?

– ELO-stiftelsen jobbar för finländsk matkultur. Vi vill att vår egen matkultur ska uppskattas mera bland finländarna. Vi vill också göra den finländska matkulturen mera intressant och mera känd i andra länder.

Hur jobbar ni?

– Vi vill föra samman representanter för alla som jobbar med mat på något sätt, bland annat myndigheter, organisationer, utbildning och matindustri. Vi försöker skapa samarbete som kan få igång förändringar till det bättre. Vi är också med om att ordna tävlingar för kockar och servitörer. Vi vill skapa en större uppskattning för vår matkultur och för restaurangbranschen.

Hur mår den finländska matkulturen idag?

– Den mår bra. Restaurangkulturen är ganska ung i Finland jämfört med många andra länder. Men det sker en utveckling. Finland är idag ett intressant land för människor som är intresserade av mat. Helsingfors, Åbo och Tammerfors nämns ofta i texter om mat utomlands. Nu har också allt fler mindre orter börjat lyftas fram när det gäller intressant mat och intressanta restauranger.

På vilka saker är vi bra i Finland när det gäller mat?

– Vi har bra och rena råvaror. Vi är bra på att använda råvaror enligt säsong. Vi är ganska bra på att minska på matsvinnet. I Finland blandas matkultur och maträtter från både öst och väst. Det tycker många är intressant. Matkulturen och maträtterna är dessutom ganska olika i olika delar av landet.

– Vi är också bra på offentlig mat. I Finland har vi haft skolmat redan i 70 år. Det är en fin sak som inte många länder har.

På vilka saker är vi sämre i Finland?

– Vi är kanske mindre bra på att marknadsföra oss. Vi borde vara modigare med att berätta om det vi har som är bra. Jag tror att vi kunde locka mera turister till Finland som är intresserade av mat.

– Just nu är det brist på restaurangpersonal i Finland. Vi vill att uppskattningen av yrkena i restaurangbranschen ska bli bättre. Vi hoppas att fler unga vill utbilda sig till kock och servitör.

Vilken är din egen favoritmat?

– Fisk och potatis.

Vilken är din favoritråvara?

– Jag älskar bär, så jag säger blåbär. Jag äter gärna blåbären med yoghurt eller i något bakverk.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)