Welat är kurd och finländare

Text: Markku Juusola
Foto: Markku Juusola
Artikel publicerad: 30.03.2016

Om Kurdistan blir självständigt har Welat Nehri två hemland, Finland och Kurdistan.

Welat är styrelseordförande för Moniheli som är ett samarbetsnätverk för mångkulturella organisationer.

Vad betyder egentligen mångkultur?

– Många slags kulturer. I ett samhälle finns olika kulturer som lever sida vid sida och kommer överens. Men ett samhälle är verkligt mångkulturellt bara om de olika kulturerna kan påverka beslutsfattandet. Om man bara talar om möjligheten att påverka men inte gör det så misslyckas mångkulturen.

– Kulturerna måste respektera varandra. Ingen kultur får bryta mot lagarna eller de mänskliga rättigheterna. Kulturer lär sig av varandra. Man måste komma ifrån skadliga traditioner.

– Det är viktigt att invandrarna tar hand om sitt eget språk och sin egen kultur. Den egna identiteten utvecklas när en människa har kontakt med sina rötter. Om ett barn till exempel är dåligt på sitt eget modersmål kan det vara svårt för barnet att klara sig i skolan eller senare i samhället.

Vad gör Moniheli?

– Vi ordnar kurser och evenemang som stöder samarbetet mellan invandrarnas organisationer. Vi har 82 organisationer som medlemmar. De representerar 50 olika nationaliteter.

– Jag hoppas att mångkulturen ska ses som någonting bra i Finland. Vi har projekt och evenemang i samarbete med andra organisationer, ministerier, kommuner, EU och flera andra. Vi letar till exempel efter olika sätt att göra invandrarna hemmastadda i Finland och få jobb här. I ett projekt försöker vi minska invandrarnas bostadsbrist. Vi har ett nytt projekt där de som redan är hemmastadda, på sitt modersmål berättar om Finland för nya invandrare.

– Vi stöder invandrare så att de kan påverka och delta i val. Många invandrare kommer från länder där det förekommer korruption och där möjligheterna att påverka lagligt är dåliga. Men i Finland kan människor påverka och valen är rättvisa. Invandrarna måste få mera lättläst information om att man kan påverka.

Vilka är skillnaderna mellan kurdisk och finländsk kultur?

– Kurderna har mycket mera kontakt med släktingar och vänner än finländarna har. Kurderna har stora familjer. Till familjen hör föräldrar, syskon, kusiner och småkusiner. Till bröllop och begravningar kan det komma flera hundra eller till och med tusen personer. Släkten deltar i glädje och sorg.

– Jag flyttade till Finland från östra Kurdistan för 24 år sedan. De första åren funderade jag på att flytta tillbaka. Nu är jag finländare på riktigt. Min största dröm är att Kurdistan ska bli självständigt. När det händer blir jag lycklig. Då har jag två hemland.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)