Allt fler flyktingar ute på Medelhavet

Text: Markku Juusola, källor HS, FNB, IS, Amnesty
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 14.01.2015

Allt fler flyktingar försöker ta sig från Mellanöstern och Nordafrika till Europa. I fjol drunknade minst 3 000 personer under sin flykt över Medelhavet.

Internationella migrationsorganisationen IOM uppskattar att lika mycket flyktingar försvann i Medelhavet senast på 1980-talet.

Tiotals tusen flyktingar försöker varje år ta sig över Medelhavet till Europa. De betalar stora summor till människosmugglare. Enligt Helsingin Sanomat kan en plats i en gummibåt kosta 1 600 euro. En plats i en fiskebåt kan kosta  2 400 euro. Vanligen är båtarna i dåligt skick och färden över havet är farlig.

Många flyktingar försöker ta sig till Italien. Vid årsskiftet var en flyktingbåt på väg mot Italiens sydvästra kust med full fart. Smugglarna hade övergivit fartyget. De italienska kustbevakarna lyckades i sista stund stanna fartyget.

En stor del av flyktingarna kommer från Syrien och Somalia. Det är inbördeskrig i bägge länderna. Många flyktingar kommer också från Libyen där det har varit oroligt sedan folkresningen år 2011.

Många organisationer är oroliga över flyktingarnas situation. Till exempel Amnesty kräver att Europeiska unionen ska öppna trygga rutter till Europa. Det skulle minska den olagliga smugglingen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)