Allvarlig explosion i Beirut

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 11.08.2020

Den 4 augusti inträffade en mycket stor explosion i Libanons huvudstad Beirut.

Man hade haft stora mängder ammoniumnitrat i lager i hamnen i Beirut. Ammoniumnitrat är ett ämne som lätt kan explodera. Ämnet används till gödsel och till att göra bomber.

Förra veckan exploderade lagerbyggnaden. Explosionen var så kraftig att hälften av staden förstördes.

Över 200 människor dog i explosionen. Över 6 000 är skadade.

En finländare skadades i explosionen. Finlands ambassad ligger två kilometer från hamnen. Ambassadbyggnaden skadades ändå allvarligt.

Efter explosionen började människor demonstrera mot landets ledare. Människorna ansåg att ledarna är ansvariga för olyckan, eftersom det explosiva ämnet hade varit kvar i hamnen i flera år. Libanons regering avgick i måndagen den 10 augusti.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)