Antalet djur minskar snabbt

Text: Markku Juusola, Källa FNB
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 07.10.2014

Världsnaturfonden WWF uppger att det nu finns bara hälften så många ryggradsdjur som för 40 år sedan.

Världsnaturfonden WWF ger med två års mellanrum ut en rapport där man granskar hur många ryggradsdjur, till exempel däggdjur, fåglar och fiskar det finns. Man granskar både antalet individer och antalet arter. Enligt den nyaste rapporten är antalet djur nu bara hälften så stort som det var 1970.

Mest har djuren minskat i Latinamerika. I den tempererade zonen, dit också Finland hör, har antalet ryggradsdjur minskat lite mindre än i varma områden. Mest har djuren minskat i sjöar, floder och älvar.

Enligt rapporten beror minskningen på att djurens levnadsmiljö förstörs eller försvinner och på att det fiskas och jagas för mycket.

Också klimatförändringen har redan påverkat djurens situation. WWF granskade 3 000 djurarter. Man mätte hur många djur det finns i över 10 000 djur- populationer i världen. En djurpopulation är en grupp djur som lever på ett bestämt område. Laxarna som lever i en bestämd älv är till exempel en laxpopulation.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)