Arbetet i EU är intressant, svårt och viktigt

Text: Maria Österlund
Foto: nilstorvalds.fi
Artikel publicerad: 20.05.2024

Nils Torvalds har varit ledamot i Europaparlamentet i tolv år. Han säger att det har varit väldigt intressant men också mycket arbete.

Enligt Torvalds är det viktigt att EU håller ihop. Men EU-arbetet blir allt svårare. Det är ont om pengar och medlemsländerna är många och har olika åsikter.

Hur har det varit att jobba som EU-parlamentariker under 12 år?

– Det har varit väldigt intressant. Jag har lyckats skapa förtroendefulla relationer till andra som jobbar i EU och på det sättet kunnat påverka.

– Men arbetet i EU är också svårt. Förr var det färre länder i EU och länderna var mera lika varandra. Nu är medlemsländerna många och väldigt olika varandra. Det här gör arbetet svårt.

– När man skapar lagförslag och samarbetar måste man ändå tänka att EU-länderna på något sätt är lika varandra. Det vore bra om EU mera skulle skapa större ramar och mindre detaljerade lagar och regler. Det vore bra just för att länderna och förhållandena i de olika EU-länderna är så olika.

Hur ser du på EU:s framtid?

– Det blir väldigt stora omställningar. Det är ganska tomt i EU:s skattkista och det är svårt att fylla den på nytt. Stora EU-länder som Tyskland och Frankrike har inte längre extra pengar att lägga i EU:s skattkista.

– EU har också svårt att konkurrera med USA. Det beror på att EU delar ut pengar till fattigare EU-länder för att jämna ut skillnader. Det är bra på ett sätt. Men länder med bättre konkurrenskraft borde också få EU-pengar för att kunna utvecklas och ta upp den ekonomiska kampen med USA.

Kommer EU att hålla ihop eller splittras?

– EU måste hålla ihop. Det är alldeles nödvändigt. Det är viktigt med en stor marknad om man ska kunna konkurrera med andra stora ekonomier som USA och Kina. Både USA och Kina växer idag snabbare än EU.

– EU behövs också för att kunna göra stora ändringar inom infrastruktur. Inget land kan ensamt lösa till exempel klimatförändringen eller energiförsörjning. EU-länderna behöver varandra.

Borde de nordiska länderna samarbeta mera för att ha en starkare röst i EU?

– Ja, det vore bra. Norden skulle kunna överta Storbritanniens roll som en viktig faktor mellan de stora länderna Tyskland och Frankrike. Men, det är inte alltid lätt. Finland och Sverige samarbetar en hel del. Det är mindre samarbete med Danmark. När det gäller försvarspolitik har Norden börjat samarbeta mera på senare tid.

Jobbar man för Finland eller Europa som EU-parlamentariker?

– Både och. Det beror på vilken fråga det gäller. Men man kan inte bara jobba för Finland. Om man bara drar hemåt blir arbetet svårt i längden. Det är viktigt att samarbeta. Om man hjälper någon parlamentariker från ett annat land med deras förslag kan man själv få hjälp och stöd en annan gång.

Hur viktigt är EU för Finland?

– Finland är ett land som är beroende av export, att sälja varor till andra länder. Att inte vara med i EU är en ekonomisk omöjlighet för Finland. Finland är ett litet land. Även om Storbritannien är ett stort land har landet nu svårt att klara sig när landet inte längre är med i EU.

– Att ha tillgång till EU:s inre marknad är en viktig sak. Men det är också viktigt när det är mycket stora frågor som ska lösas, till exempel klimatfrågan och energipolitik.

Är det viktigt att rösta i EU-valet?

– Ja. Jag förstår att EU känns långt borta för många finländare. Processen när nya lagförslag tas fram är också lång och invecklad. Det är ändå viktigt att Finland har bra representanter i EU. Många beslut som fattas i EU berör oss finländare.

Behöver Svenskfinland en representant i EU?

– Ja, om finlandssvenskarna vill vara med i politiken i Finland så behöver vi vara med också i EU. Vi behöver en ledamot i EU-parlamentet.

Vad har du för planer när du slutar i EU-parlamentet?

– Jag är ju inte helt ung längre, jag fyller 79 år i sommar. Men jag vill hålla igång så länge jag kan och orkar. Jag vill gärna skriva mera. Jag har tidigare jobbat som journalist. Jag ska också försöka slå mig till ro lite mera. Min plan är att vara den varma halvan av året i Tunhamn i Åbolands skärgård. Där vill jag bygga och fixa.

Profil:

Namn: Nils Torvalds

Ålder: 78 år

Bostadsort: Helsingfors. Skrivlägenhet i Kotka och sommarställe i Tunhamn i Åbolands skärgård.

Familj: Fru och sammanlagt 5 barn och 6 barnbarn.

Yrke: avgående ledamot i EU-parlamentet. Tidigare journalist.

Hobbyer: Att läsa och skriva. På senare år har jag läst mycket filosofi. Det kanske hänger ihop
med min ålder. Jag försöker finna svar på frågan om livets mening.

Jag tycker också om att lära mig nya saker och att jobba med händerna. Jag planerar att bygga ut solkraftverket på sommarstället. Jag har också planer på att bygga ett system som omvandlar havsvatten till sötvatten. Då skulle jag lätt få bastuvatten från havet på sommarstället.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)