Berlin firade Berlinmurens fall

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 18.11.2014

Den 9 november hade det gått 25 år sedan Berlinmuren föll. Det firades med stor fest i Tysklands huvudstad Berlin.

Berlinmuren började byggas 1961. Den delade staden Berlin i två delar. Den ena delen hörde till det kommunistiska Östtyskland och den andra delen till det kapitalistiska Västtyskland.

Berlinmuren byggdes för att människor inte skulle kunna fly från öst till väst. Berlinmuren har också kallats för det kalla krigets symbol.

Det kalla kriget var ett namn på det politiska läget i världen under tiotals år i slutet av 1900-talet. Världen var politiskt delad. Till den ena delen hörde Sovjetunionen, Polen, Jugoslavien, Östtyskland och andra länder med socialistiskt samhällsskick. Till den andra delen hörde USA, Västeuropa och andra länder med demokratiskt samhällsskick.

Berlinmuren var strängt bevakad. Vakter hade rätt att skjuta alla som försökte ta sig över muren. År 1989 hade ändå världen förändrats. Människorna i öst krävde mera frihet och politiken förändrades. Östtyska ledare sade att invånarna skulle få större rättigheter att resa. Det ledde till att flera gränsövergångar öppnades.

Natten mellan den 9 och den 10 november 1989 klättrade de första östtyskarna över Berlinmuren. Efter det började muren rivas och nu finns det inte mycket kvar av den.

Efter det gick utvecklingen fort. Mindre än ett år senare, den 3 oktober 1990, förenades de båda tyska staterna till Förbundsrepubliken Tyskland.

Claire Scheunemann var 16 år och bodde i Östberlin för 25 år sedan. I dag bor hon i Helsingfors och jobbar som språklärare.

Hon minns tiden när muren föll:

– Min mor hörde till dem som ville ha förändringar och hade demonstrerat. Just den där natten hade hon tagit sömnpiller för att få sova ordentligt. När hennes släkting ringde och sade att folk dansar på muren så trodde hon det inte, utan lade på luren. Jag själv pluggade på ett kemiprov och gick sen och lade mig. Vi missade den där natten.

– Följande dag åkte vi över till väst. Det var otroligt. Det som vi knappast hade vågat hoppas på hade verkligen hänt.

Scheunemann säger att hon är glad över att hon var ung när muren föll.

– När muren föll och länderna förenades fanns det plötsligt många möjligheter för oss unga. Det var svårare för de äldre. Många förlorade  sina arbeten i det forna Östtyskland.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)