Besvikelse över klimatavtalet i Glasgow

Text: Petri Kiuttu, källor STT, Yle
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 16.11.2021

FN:s, alltså Förenta nationernas klimatkonferens avslutades sent på lördagskvällen. Konferensen hölls i Glasgow i Skottland. Klimatkonferensen höll på i nästan två veckor.

Under FN:s klimatkonferens funderade världens länder på hur den globala uppvärmningen skall bromsas. FN har 197 medlemsländer. Alla 197 länder skrev under ett avtal som strävar till att bromsa temperaturökningen. Målet är att klimatet får värmas upp med högst 1,5 grader.

För att nå detta mål måste i synnerhet användningen av kol minskas. Förbränning av kol ger mycket koldioxidutsläpp och värmer upp klimatet.

I Glasgow bestämdes att rika länder skall stöda fattiga länder så att fattiga länder kan minska utsläppen.

Miljöorganisationer vill sluta använda kol

Den brittiska politikern Alok Sharma var ordförande för Glasgows klimatkonferens. Sharma var besviken över att inga starkare beslut togs under konferensen. Den svenska miljöaktivisten Greta Thunberg sade också att hon är besviken över klimatkonferensens beslut. Greta Thunberg menade att inga nya beslut togs under konferensen.

Många miljöorganisationer kritiserar besluten från klimatkonferensen i Glasgow. Enligt miljöorganisationer måste användningen av kol förbjudas helt och hållet. Enligt miljöorganisationer räcker det inte att minska användningen av kol.

Om jordens klimat värms upp med mer än 1,5 grader blir följderna allvarliga. Levnadsförhållandena på jorden blir mycket svåra i vissa områden. Torka, stormar och regn ökar. Maten kan också ta slut om klimatet värms upp mycket.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)