Coronaviruset kan öka fattigdomen i Afrika

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 25.05.2020

Coronaviruset har spritt sig också till Afrika. Men viruset är inte ännu lika utbrett i Afrika som i Europa. Var femte afrikan kan ändå smittas med coronavirus. Det här säger Världshälsoorganisationen WHO.

WHO förutspår att över 200 miljoner afrikaner kan smittas av coronaviruset. Det betyder att var femte afrikan kan bli sjuk av coronaviruset.

WHO förutspår också att en mindre andel av de insjuknade dör i Afrika än i andra delar av världen. I Afrika är en stor del av människorna unga. Unga människor brukar få en lindrigare sjukdom av coronaviruset än gamla människor.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres varnar ändå och säger att coronaviruset kan leda till att fattigdomen och svälten ökar i Afrika. Om viruset sprider sig mycket hinner inte sjukhusen och läkarna sköta andra patienter. Guterres tror att utvecklingen i Afrika kan bli långsammare på grund av coronaviruset.

Guterres hoppas att de rika länderna nu hjälper länderna i Afrika mera än förut. Det här hoppas också Jutta Urpilainen. Urpilainen är kommissionär i EU med ansvar för relationerna till Afrika.

Urpilainen säger att det är Europas skyldighet att hjälpa utvecklingsländerna i kampen mot coronaviruset. Det är svårare att jobba mot coronaviruset i fattiga utvecklingsländer än till exempel i Europa.

Urpilainen påminner oss om att coronaviruset senare kan komma tillbaka till Europa till exempel från Afrika.

Källor STT, Yle

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)