Donald Trump vill ta bort uppehållstillstånd

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 13.09.2017

År 2012 bestämde USA:s dåvarande president Barack Obama att personer som kommit till USA som barn ska ha rätt till uppehållstillstånd. Nu har president Donald Trump sagt att beslutet inte längre ska gälla.

Det finns en stor mängd människor i USA som har flyttat till USA som barn med sina föräldrar. Om föräldrarna har flyttat utan tillstånd har också barnen blivit utan uppehållstillstånd.

Obama ville ge dessa ungdomar och unga vuxna möjlighet att registrera sig. Många av dem har bott största delen av sitt liv i USA. 800 000 av dessa invandrare har ansökt om tillstånd. Största delen av dem går i skola eller jobbar.

Under valkampanjen lovade Trump slänga ut olagliga invandrare. Nu försöker han uppfylla vallöftet. Trump har ändå sagt att det är den amerikanska kongressen som får fatta det slutliga beslutet.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)