EU försöker lösa flyktingproblemet tillsammans med Turkiet

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 08.03.2016

EU och Turkiet har kommit överens om hur flyktingproblemet ska lösas. EU:s och Turkiets ledare har förhandlat fram en lösning på hur man kan stoppa flyktingströmmen. Ledarna vill stänga flyktingarnas väg via Balkan.

Toppmötet mellan Europeiska unionen och Turkiet tog slut sent, natten mellan måndag och tisdag. Turkiets och EU:s ledare kom fram till att flyktingarna snabbt ska skickas tillbaka från EU till Turkiet.

Alla flyktingar som har kommit till de grekiska öarna och inte har rätt till asyl ska i fortsättningen skickas till Turkiet. EU ska sedan i stället ta emot flyktingar som finns i flyktingläger i Turkiet. Dessa människor ska placeras i olika EU-länder.

Turkiet samarbetar ändå inte med EU utan att själv få något. EU ska ge Turkiet minst sex miljarder euro. Turkiet vill också ha visumfrihet till EU-länderna. Det sägs att visumfriheten ska börja gälla redan i slutet av juni.

EU tror att mängden flyktingar ska minska när de snabbt skickas tillbaka till Turkiet. EU vill inte ta emot fler asylsökande eftersom man tror att unionen inte klarar av fler flyktingar än det redan har kommit.

Enligt FN:s flyktingorganisation har det i år kommit mer än 130 000 flyktingar över Medelhavet. Över 400 människor har drunknat när de har försökt komma över till EU:s område med små gummibåtar.

Flera länder på Balkan har stängt sina gränser för att de inte vill ta emot flyktingar. Människor kommer inte vidare från Grekland. Det har lett till att Grekland nu inte klarar situationen själv.

EU-kommissionen har föreslagit att Grekland får 700 miljoner euro i nödhjälp. Hjälpen ska användas till att göra livet lite lättare för de asylsökande i Grekland.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)