EU kritiserar Ungern

Text: Petri Kiuttu, källor STT, Yle
Foto: Lehtikuva / AFP / Attila Kisbenedek
Artikel publicerad: 15.02.2024

Många av ledamöterna i Europaparlamentet anser att Ungerns rösträtt i EU ska begränsas. Många EU-länder anser att Ungern orsakar svårigheter för unionen.

Många ledamöter i Europaparlamentet anser att Ungerns rösträtt i EU borde begränsas.
De anser att Ungerns rösträtt borde begränsas när det gäller unionens gemensamma beslut.

Parlamentet vill på det sättet försöka påverka Ungerns sätt att verka inom EU. Parlamentet anser att det är bra om EU-kommissionen och unionens medlemsländer tar tag i Ungerns sätt att bete sig.

Man kan begränsa Ungerns rösträtt bara om alla andra 26 medlemsländer stöder förslaget.

Finlands representant kom med förslaget

Den finländska Europaparlamentarikern Petri Sarvamaa föreslog att Ungerns rösträtt ska begränsas. Sarvamaa samlade 125 underskrifter som stöd för förslaget. Sarvamaas förslag fick sedan ännu större understöd i Europaparlamentet. Det finns sammanlagt 705 ledamöter i Europaparlamentet.

– Vi har i många år följt situationen där Ungerns regering inte vill samarbeta med andra EU-medlemsländer, sade Sarvamaa i januari.

Sarvamaa anser att det är bråttom. Ungern är nästa ordförandeland i EU:s ministerråd. Ungerns ordförandeperiod börjar i juli och räcker ett halvt år.

Rättsstaten är hotad

I Ungern har demokratin försvagats. Den politiska ledningen byts inte ut i Ungern, utan det är samma partier som vinner val efter val. Domstolsväsendet kan inte heller verka självständigt och minoriteternas ställning är svag. Viktor Orbán har lett Ungern i hela 14 år.

Många medlemsländer blev arga i december när Ungern vägrade betala stöd till Ukraina.
Ungern har inte fått sina EU-stöd eftersom Ungern inte har följt EU:s regler och har brutit mot rättsstatsprincipen.

Med rättsstatsprincipen menar man bland annat att alla människor ska behandlas lika inför lagen.  Människor i ett land ska ha möjlighet att påverka beslut och processer. Det ska vara möjligt att överklaga myndigheters beslut. Rättsstatsprincipen ska också förhindra att regeringar utnyttjar makten hur de vill.

 

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)