EU väljer nytt parlament i juni

Text: Maria Österlund, källa Europeiska unionen
Foto: European Union 2024/ Mathieu Cugnot
Artikel publicerad: 16.05.2024

Europeiska unionen bildades för att stoppa krig i Europa. Idag är EU en ekonomisk och politisk union. I juni väljs nya ledamöter till EU-parlamentet.

Efter andra världskriget ville man göra något för att det inte mera skulle bli krig i Europa. Kol och stål var råvaror som behövdes för vapen och krig. Därför bestämde man att börja samarbeta om kol och stål i Europa.

År 1952 bildades Europeiska kol– och stålgemenskapen. Då var sex länder med: Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg och Nederländerna. Det här var grunden till Europeiska unionen, som vi oftast kallar EU.

Idag har EU 27 medlemsländer. Finland blev medlem i EU år 1995.

Det bor närmare 450 miljoner människor i Europeiska unionen. Tyskland är det största EU-landet med 83 miljoner invånare. Malta är minst, med 500 000 invånare.

24 språk och många lagar

Det talas 24 olika språk i EU. Finska och svenska är två av språken. Varje land har rätt att använda sitt eget språk i EU. Därför görs det många översättningar i EU. Det behövs också många tolkar när EU-länderna möts.

Idag samarbetar EU-länderna om mycket mera än kol och stål. Samarbetet gäller bland annat klimat, miljö, hälsa, säkerhet, migration och handel.

Lagarna som EU stiftar gäller i alla EU-länder. Lagarna handlar om allt från mat till internet.

Vem bestämmer i EU?

Det finns fyra grupper som bestämmer i EU. Grupperna är EU-kommissionen, ministerrådet, EU-parlamentet och Europeiska rådet.

Jutta Urpilainen
Jutta Urpilainen har varit Finlands EU-kommissionär.

EU-kommissionen

EU-kommissionen kallas ofta för EU:s regering. I kommissionen finns en politiker från varje medlemsland. EU-kommissionen föreslår nya lagar och regler.

Jutta Urpilainen har senast varit Finlands EU-kommissionär. Kommissionärerna jobbar inte bara för sitt eget land. De ska jobba för hela EU.

Urpilainen har ansvarat för EU:s politik för internationellt samarbete och utveckling. Hon har bland annat jobbat med att minska fattigdomen i världen och för hållbar utveckling.

Ministerrådet

Ministerrådet heter egentligen Europeiska unionens råd men kallas oftast för ministerrådet eller rådet.

I ministerrådet träffas ministrar från medlemsländernas regeringar. De talar då om vad deras länder tycker om nya förslag till EU-lagar och regler.

EU-parlamentet

EU-parlamentet kallas också Europaparlamentet. Det kallas ibland för EU:s riksdag.

Det är medborgarna i EU-länderna som röstar in ledamöterna i EU-parlamentet. Det hålls EU-val vart femte år.

Idag har EU-parlamentet 705 ledamöter. Efter valet i juni kommer det att finnas 720 ledamöter. 15 av ledamöterna kommer från Finland.

EU-parlamentet jobbar med förslagen till nya lagar som kommer från EU-kommissionen. Parlamentet kan säga ja eller nej till nya lagförslag. För att ett förslag ska bli en ny lag måste både EU-parlamentet och ministerrådet säga ja till förslaget.

Europaparlamentet godkänner också EU:s budget tillsammans med Europeiska unionens råd. Europaparlamentet övervakar också EU-kommissionen.

Europeiska rådet

Också Europeiska rådet har makt i EU. I Europeiska rådet träffas medlemsländernas statsministrar.

Europeiska rådet har möten fyra gånger om året. Mötena kallas toppmöten. Statsministrarna bestämmer då vad EU ska jobba med i framtiden. Det kan till exempel handla om säkerhet eller energi.

Vem jobbar med vem?

Europaparlamentets ledamöter går samman i olika politiska grupper. Till vilken grupp man hör beror inte på från vilket land man kommer ifrån, utan till vilket politiskt parti man hör. I dag finns det 7 politiska grupper i Europaparlamentet. Finland har representanter i 6 av de politiska grupperna i parlamentet.

Samlingspartiets ledamöter är med i Europeiska folkpartiets grupp EPP. SDP:s ledamöter är med i gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater S & D. Centerns och SFP:s ledamöter är med i gruppen Renew Europe. De grönas ledamöter är med i gruppen De gröna EFA. Sannfinländarnas ledamöter är med i gruppen Europeiska konservativa och reformister ECR. Vänsterförbundets ledamöter är med i Vänstergruppen The Left. Finland har inte haft någon representant i gruppen Identitet och demokrati ID.

EU-parlamentet har också olika arbetsgrupper som kallas utskott. Utskotten arbetar med olika frågor, till exempel miljö, energi och jordbruk. Politiker från olika länder och från olika politiska grupper arbetar tillsammans i utskotten.

Valet hålls i juni

Den 6–9 juni hålls val till EU-parlamentet i unionens 27 medlemsländer. Den 27–28 juni hålls ett toppmöte där EU-kommissionens ordförande ska utses. Ursula von der Leyen som nu är ordförande i kommissionen vill gärna fortsätta.

Den 16-19 juli möts det nya Europaparlamentet för första gången. Parlamentsledamöterna jobbar i fem år, fram till nästa EU-parlamentsval.

Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen är en tysk politiker som har varit ordförande för EU-kommissionen sedan 2019.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)