EU vill förbjuda plastbestick och sugrör

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 07.06.2018

Europeiska unionen, alltså EU, vill förbjuda engångsvaror av plast. Orsaken är att man vill minska mängden plastavfall.

För att minska mängden plastavfall vill EU förbjuda en del produkter i hela EU-området. Engångsprodukter av plast som ska förbjudas är till exempel sugrör, bestick och bomullspinnar. Förbudet ska gälla i alla EU-länder, också i Finland.

Det finns för mycket plastavfall i naturen. I världshaven finns miljontals ton plastavfall. Plastavfallet i haven är ett mycket stort miljöproblem. Miljontals sjöfåglar och andra havsdjur skadas och dör av plastavfallet.

Kina, Indonesien, Filippinerna, Vietnam och Thailand är de länder som släpper ut mest plastavfall i havet. Över hälften av plastavfallet i havet kommer från de här länderna.

EU-kommissionens förslag om att förbjuda engångsplast ska nu behandlas i Europaparlamentet och i de olika EU-länderna. Förbudet mot engångsplast kan träda i kraft om två år.

Källor Yle, HS

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)