Fler flyktingar än någonsin förr

Text: Minna Salonen
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 21.06.2017

I slutet av 2016 fanns det över 65 miljoner flyktingar i världen. Det är mera än någonsin förut. I går, den 20 juni, firades världens flyktingdag.

Över 65 miljoner människor är på flykt. Största delen av flyktingarna är på flykt i sitt eget hemland, men de har tvingats lämna sitt hem.

Också antalet asylsökande är större än någonsin förut. Enligt FN:s flyktingorganisation UNHCR väntade i fjol 2,8 miljoner människor på beslut om asyl. Förutom dessa asylsökande lämnade ytterligare över två miljoner människor in nya asylansökningar.

Också till Finland har det kommit mera flyktingar och asylsökande än förut.

Många flyktingar kommer från Syrien

Över hälften av världens flyktingar kommer från tre länder, dessa är Syrien, Afghanistan och Somalia. Kriget i Syrien är den största orsaken till att det finns mera flyktingar än förut.

Kriget i Syrien började 2011 och fortsätter ännu. I Syrien finns det över sex miljoner flyktingar som har tvingats lämna sitt hem. Närmare fem miljoner människor har flytt från Syrien till något annat land. En del av dessa har sökt asyl i Europa.

Vem är flykting?

Med flykting menar man en person som har fått asyl i ett annat land. Flyktingen har tvingats fly från sitt hemland på grund av förföljelse. Människor kan förföljas och hotas till döden till exempel på grund av nationalitet, hudfärg eller sina åsikter. Flyktingen måste lämna sitt hemland eftersom hon eller han inte är trygg där.

Kvotflykting är en person som har fått flyktingstatus av UNHCR. Finlands riksdag bestämmer hur många kvotflyktingar Finland tar emot. Just nu tar Finland emot 750 kvotflyktingar per år.

Vem är asylsökande?

Med asylsökande menar man en person som söker skydd i ett annat land. Den asylsökande har flytt från sitt hemland, ofta på grund av förföljelse eller krig.

Det har kommit många asylsökande till Finland från Irak, Syrien och Afghanistan. I Finland bestämmer Migrationsverket Migri om den asylsökande har rätt att stanna i Finland. De asylsökande bor ofta på en flyktingcentral medan de väntar på asylbeslutet. En del asylsökande bor ändå hemma hos finländare.

Källa Finlands flyktinghjälp, Finlands Röda Kors

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)