Flickorna är framtiden

Text: Markku Juusola Källor maailma.net, Utrikesministeriet, HS
Foto: Shutterstock
Artikel publicerad: 26.10.2016

Världens länder borde se till att 10-åriga flickor har det bättre än nu.

Om flickornas rättigheter uppfylls löser det många problem. Det hämtar också med sig flera miljarder euro till utvecklingsländerna.

Det här hoppas FN:s befolkningsfond UNFPA som förra veckan gav ut en rapport. Rapporten handlade särskilt om 10-åriga flickor.

UNFPA beräknar att det finns 60 miljoner 10-åriga flickor i världen. Hälften av dessa lever i länder där jämlikheten mellan könen är dålig. I dessa länder får flickorna dålig utbildning. Flickorna tvingas gifta sig när de är mycket unga.

Om alla flickor fick gå i grundskolan skulle länderna bli rikare, står det i UNFPA:s rapport. Med en bra utbildning skulle de unga flickorna få jobb. Då skulle det strömma in tiotals miljarder euro extra pengar i världsekonomin.

Man borde också ta bättre hand om flickornas hälsa. Man borde till exempel förhindra för tidiga graviditeter. UNFPA föreslår att världens länder ska främja jämlikheten mellan könen med lagar.

Man borde förbjuda giftermål för personer yngre än 18 år.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)