För lite rent vatten

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 14.02.2018

I framtiden har allt fler människor ont om vatten.

Klimatförändringen märks så att regn, stormar och översvämningar blir vanligare i en del områden. Till exempel i Finland är sjöarna och älvarna fulla av vatten.

Men i andra områden minskar regnen och det blir vanligare med torka. Torkan leder till att det blir ont om rent vatten. Sådana områden finns det särskilt i norra Afrika och i Mellanöstern.

FN tror att om tio år kan upp till två av tre människor lida av vattenbrist.

Jordbruket behöver vatten

Det finns flera orsaker till vattenbristen än bara klimatförändringen. Det används hela tiden mera vatten. I utvecklingsländerna använder jordbruket största delen av vattnet.

I många länder stiger levnadsstandarden. Då har människor möjlighet att använda allt mera vatten. Också industrin använder mycket vatten.

Torkan har många tråkiga följder. FN:s flyktingorganisation UNHCR beräknar att flera miljoner människor lämnar sina hem på grund av torkan. Mängden människor som flyttar på grund av torkan ökar hela tiden.

Om det inte finns rent vatten använder människor smutsigt vatten. Smutsigt vatten kan orsaka sjukdomar.

Men allt är inte hopplöst. Nu får 90 procent av människorna rent vatten. År 1990 hade bara 76 procent av människorna tillgång till rent vatten.

Källor global.finland och maailma.net

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)