Gränskontroller stör nordiskt samarbete

Text: Maria Österlund, källor HBL, HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 27.04.2016

Gränskontrollerna i de nordiska länderna måste bort, annars hotas det nordiska samarbetet. Det här ansåg de nordiska samarbetsministrarna som träffades på Nordiska rådets möte i Oslo i Norge förra veckan.

Det nordiska samarbetet har långa traditioner. Nordiska rådet grundades 1952 och allt sedan 1950-talet har det rått fri rörlighet i Norden. Det betyder att nordiska medborgare har kunnat resa i de nordiska länderna utan att behöva visa pass vid gränserna.

Nu är gränskontrollerna tillbaka. Gränskontrollerna infördes efter att antalet asylsökande till de nordiska länderna ökade mycket i höstas.

I november införde Sverige gränskontroller i södra Sverige vid gränsen till Danmark. Danmark började med gränskontroller vid gränsen till Tyskland i januari. Norge har börjat granska passen hos passagerare på fartygen som kommer från Sverige, Danmark och Tyskland. Också Finland granskar ibland passen när personer kommer över gränsen i Torneå.

Läget är speciellt svårt i södra Sverige och Köpenhamn i Danmark. Det är tusentals människor som bor i det ena landet och jobbar i det andra och reser över gränsen varje dag. För de här människorna betyder  gränskontrollerna att arbetsresan tar mycket längre tid än förut.

På mötet i Oslo sade politikerna att problemet är att EU:s gränser inte håller. Om EU får ordning på sin flyktingpolitik så minskar strömmen flyktingar till Norden och då kanske de nordiska gränskontrollerna igen kan tas bort.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)