Gräshoppor äter upp allt

Text: Maria Österlund
Foto: Pelastakaa lapset ry
Artikel publicerad: 29.01.2020

Enormt stora svärmar av gräshoppor härjar i östra Afrika. Följden kan bli stor brist på mat.

De afrikanska länderna Kenya, Etiopien och Somalia har invaderats av jättestora mängder gräshoppor. Gräshoppssvärmarna är flera kilometer långa och består av många miljarder gräshoppor.

Gräshopporna äter upp både odlingsväxter och gräs som behövs som foder till boskapen.

Det var extra lång regnperiod och översvämningar i östra Afrika i höstas. Det här skapade bra förhållanden för gräshopporna som förökade sig väldigt mycket.

Föreningen Rädda Barnen är orolig över att gräshoppsinvasionen kan leda till svält i östra Afrika.

Rädda Barnen rf

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)