Greenpeace läckte dokument om TTIP

Text: Maria Österlund
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 11.05.2016

Miljöorganisationen Greenpeace publicerade i förra veckan dokument om frihandelsavtalet TTIP. Enligt dokumenten kan avtalet leda till sämre regler för miljö och mänskliga rättigheter i EU.

USA och EU förhandlar för tillfället om ett frihandelsavtal som kallas TTIP. Avtalet ska leda till mera och enklare handel mellan USA och länderna i Europeiska unionen. Politikerna säger att avtalet är viktigt.

Alla är ändå inte säkra på att TTIP-avtalet är bra.

De dokument som Greenpeace publicerade visar att företagens strävan efter vinst är mycket viktig enligt avtalet. Företagens rätt att göra vinst blir kanske viktigare än skyddet av miljön eller konsumenternas rättigheter.

De europeiska politikerna säger ändå att avtalet ännu inte är färdigt. Greenpeace hade fått tag på dokument som visar vad USA önskar av avtalet. EU tänker inte gå med på USA:s alla krav.

– Förhandlingarna pågår ännu. Vi ska hoppas att avtalet blir bra, säger Finlands utrikesminister Timo Soini.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)