I Sverige sprider sig coronasmittan

Text: Markku Juusola
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 27.05.2020

I Sverige kämpar man mot coronaviruset på ett annat sätt än i många andra länder. Det finns få coronabegränsningar i Sverige, men man försöker skydda gamla människor och andra riskgrupper. I Stockholmstrakten har ändå coronaviruset spritt sig mycket.

Det är Anders Tegnell som har planerat hur Sverige ska handskas med coronaviruset. Tegnell är Sveriges statsepidemiolog. Det betyder att han är Sveriges viktigaste expert på smittsamma sjukdomar. Sveriges regering och svenskarna litar på att man klarar av situationen med coronaviruset med hjälp av de råd Tegnell ger.

I Sverige låter man människor bli smittade av coronaviruset lättare än i andra länder. Riskgrupper, till exempel gamla människor skyddar man ändå. Tegnell och Sveriges regering tänker att man låter viruset smitta de människor som troligen får bara lindriga symptom. När tillräckligt många har haft sjukdomen slutar coronaviruset sprida sig.

I slutet av maj hade över 4 000 personer i Sverige dött av sjukdom orsakad av coronaviruset. Omkring 40 000 svenskar hade smittats av coronaviruset. Det här är stora siffror jämfört med andra länder.

Svenskarna tror ändå att siffrorna över sjuka och coronadödsfall kommer att jämna ut sig senare. Svenskarna räknar med att coronaviruset sprider sig länge ännu. Därför tror man att andra länder kommer att ha ungefär lika många coronasjuka som Sverige, men senare än Sverige.

Svenskar är inte välkomna

Den senaste tiden har många länder minskat på olika coronabegränsningar. Många länder öppnar igen sina gränser till andra länder. Till exempel Cypern låter resande från 19 länder komma till Cypern från början av juni. Bland annat människor från Finland, Norge och Danmark är välkomna. Men människor från Sverige är inte välkomna till Cypern. Orsaken är att det finns så många coronasjuka i Sverige.

Också i Finland har man diskuterat Sveriges coronasituation.

– Det är en hälsorisk att låta svenskar komma till Finland.

Det sade Mika Salminen som är hälsosäkerhetschef vid Institutet för hälsa och välfärd (THL). Man anser att det är en hälsorisk eftersom coronasmittan är så mycket vanligare i Sverige än i Finland.

Källor STT, Helsingin Sanomat, Iltalehti

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)