Irländarna godkände jämlik äktenskapslag

Text: Petri Kiuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 02.06.2015

Irland är det första landet i världen som avgjorde frågan om en könsneutral äktenskapslag genom folkomröstning. Folkomröstningen hölls i slutet av maj.

Hela 62 procent av väljarna röstade för en jämlik äktenskapslag. Mindre än hälften, 38 procent, röstade mot lagen.

Resultatet i omröstningen förändrar Irlands grundlag. Den jämlika äktenskapslagen ger i fortsättningen två män eller två kvinnor samma rättigheter som heteropar där den ena är man och den andra är kvinna. Homoparen kan vigas till äktenskap genom en civil ceremoni.

Irland är ett katolskt land. Attityderna i Irland har ändå snabbt förändrats och blivit mera toleranta. Ännu för drygt 20 år sedan var det ett brott i Irland om två män hade sex. Ännu på 1990-talet var attityden gentemot skilsmässor också mycket negativ.

Abortlagen är fortfarande mycket sträng i Irland. Man får avbryta en graviditet bara om kvinnans liv är i fara.

Av EU-länderna finns det könsneutrala äktenskapslagar i Belgien, Storbritannien, Spanien. Holland, Luxemburg, Portugal, Frankrike, Sverige och Danmark. Också Slovenien och Finland har godkänt könsneutrala äktenskapslagar men de har ännu inte trätt i kraft.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)