Jorden hotas av vattenbrist

Text: källor FNB, HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 08.04.2014

Vattenbristen är ett av de största hoten i världen. I framtiden kan var tredje människa lida av brist på rent vatten.

Idag saknar 800 miljoner människor rent dricksvatten. Brister i behandlingen av avfallsvatten är orsaken till många dödliga diarrésjukdomar. Enligt FN och EU dör 1,6 miljoner småbarn varje år av diarré.

Forskare säger att redan om 16 år, år 2030, kommer fyra miljarder människor att lida brist på vatten. Vattenkrisen inverkar inte bara på livet i fattiga länder. Vattenbristen kommer att märkas också i rika länder. Vattenbristen kan leda till att dricksvatten blir dyrt, att öknar breder ut sig och att översvämningar och sandstormar blir vanligare. Om havsytan stiger leder det till mera naturkatastrofer och extrema väderfenomen.

FN:s klimatpanel IPCC kom samman i Yokohama i Japan i slutet av mars. Enligt klimat- forskarna kan klimatförändringen leda till politiska oroligheter. Länder kan ta till hårda metoder för att få tag på värdefulla råvaror. Ojämlikheten blir större i hela världen.

– Enligt rapporten blir det dyrare ju längre vi tvekar med olika åtgärder. Om vi fortsätter som nu kommer klimatförändringens följder att vara omöjliga att reparera, säger Henri Purje som är sakkunnig i utvecklingsfrågor på Kepa.

Jordens befolkning ökar samtidigt som skördarna blir mindre. Det kan leda till stora flykting- strömmar. I framtiden kan länder börja kriga på grund av tvister om vatten. Redan nu har det uppstått internationella tvister i Uzbekistan och Tadjikistan i Mellersta Asien,  vid Nilen i Mellersta Östern och vid länderna längs floden Mekong.

Man kan försöka förhindra vattenbristen genom att begränsa användningen av vatten och genom att utveckla vatten- och avloppsvattenbehandlingen i alla delar av världen.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)