Jordskalv i Turkiet och Syrien

Text: Betty Marschan, källor Unicef, Yle, HS
Foto: Lehtikuva/Louai Beshara
Artikel publicerad: 21.03.2023

I februari drabbades Turkiet och Syrien av kraftiga jordbävningar.

Den första jordbävningen, alltså jordskalvet, skedde den 6 februari. Jordbävningarna drabbade södra Turkiet och norra Syrien. Nästan 50 000 människor har dött. Många fler har skadats. Hus och hem har förstörts. Hundratusentals människor har förlorat sina hem.

Den 20 februari var det ett nytt jordskalv i Turkiet. Skakningarna kändes också i länderna runtom Turkiet. Enligt myndigheterna i Turkiet har katastrofen drabbat över 13 miljoner människor i landet.

Ovanligt starka jordskalv

Jordbävningar är ganska vanliga i Turkiet och Syrien, men ofta är de ganska små. Jordbävningar orsakas av sprickor i jordskorpan. Men jordbävningarna i februari var ovanligt kraftiga. Det första jordskalvet den 6 februari kändes så långt borta som i Storbritannien.

Ett stort problem i Turkiet och Syrien är att husen inte är rätt byggda för att klara av jordskalv.

År 2019 beslöt Turkiet om nya regler för hur husen ska byggas för att klara av markens skakningar. Många hus är ändå gamla och svaga.

Turkiet och Syrien behöver hjälp

Människorna behöver mat, kläder och tak över huvudet. Väldigt många behöver också psykiskt stöd, alltså någon att tala med. Jordbävningarna har gjort människorna olyckliga och arga. Många är i chock eller känner ångest.

Förenta Nationernas barnfond Unicef är en av de organisationer som hjälper offren i Turkiet och Syrien.

Jordskalven har påverkat livet för minst 7 miljoner barn, berättar Unicef. Det är viktigt att skolorna öppnar så fort som möjligt så att barnen får träffa sina skolkamrater och lärare. Barnen mår bättre om de får ha vanliga rutiner i vardagen.

Också Finland har skickat hjälp till Turkiet. Finland sänder både experthjälp och materialhjälp som filtar och tält.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)