Klimatuppvärmningen måste stoppas

Text: Leealaura Leskelä, källor HS, Meteorologiska institutet
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 04.11.2014

I sin nyaste rapport varnar klimatforskarna för att klimatet blir allt varmare.

Om man inte lyckas stoppa uppvärmningen av klimatet blir extrema väderfenomen vanligare. I framtiden kan det alltså bli vanligare med hårda ösregn, värmeböljor, stormar och högt havsvatten.

FN:s klimatpanels rapport grundar sig på det arbete 800 forskare har gjort. Enligt rapporten beror det varmare klimatet på saker människan har gjort. Till exempel när man bränner stenkol för att producera el så bildas växthusgaser som värmer upp klimatet.

Det är ändå möjligt att bromsa uppvärmningen om de olika ländernas regeringar handlar snabbt. I framtiden måste man producera el med sådana metoder som inte orsakar växthusgaser. Det är möjligt bland annat genom vindkraft, solkraft och kärnkraft.

När klimatet värms upp får det många slags följder. Bland annat kan smittsamma sjukdomar sprida sig lättare. Många växt- och djurarter kan också dö ut om klimatet blir varmare.

Rapporten varnar och säger att vi inte har mycket tid att bromsa uppvärmningen. Det krävs internationella avtal som alla länder måste följa för att få slut på användningen av stenkol. Följande gång förhandlar man om klimatfrågorna på den internationella klimatkongressen i Paris nästa år.

Finlands mål är att sluta använda kolkraft senast år 2050.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)