Kuba har många läkare men lite pengar

Text: Betty Marschan
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 07.05.2020

Hittills har Kuba klarat sig bra i kampen mot corona-viruset. Men ekonomin
i Kuba är inte bra.

Coronaviruset kom till öriket Kuba i början av mars detta år. Tre turister kom till Kuba och spred smittan bland kubanerna.

Men Kuba hade förberett sig för sjukdomen och redan i januari planerat hur man skulle bekämpa coronaviruset. När viruset sedan kom var Kuba förberett. Landet stängde sina gränser och tog genast i bruk olika regler för att stoppa spridningen av viruset. Det finns fler läkare i Kuba än i andra länder. Kuba har ungefär 8 läkare för varje 1 000 invånare. I Finland finns nästan 4 läkare för varje 1 000 invånare.

Kuba skickar läkare till andra länder

Kuba har skickat läkare och sjukskötare till många länder under coronakrisen, bland annat till Italien och Kina.

I slutet av april anlände över 200 kubanska läkare till Sydafrika för att hjälpa med att sköta dem som insjuknat av coronaviruset.

Tusentals kubanska läkare jobbar runtom i världen. Det är ett sätt för Kuba att förtjäna pengar till landet.

Kubas stora problem är bristen på pengar. På grund av coronakrisen har ekonomin blivit ännu sämre.Kuba får en stor del av sina pengar från turismen. Men nu får turisterna inte resa till Kuba när gränserna är stängda.

Genom att skicka läkare till andra länder kan Kuba stärka sin ekonomi. Hälsovården är nu Kubas viktigaste exportvara.

Källor Suomen Kuvalehti, WHO, BBC

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)