Många kulturer samsas i USA

Text: Petri Kiuttu
Foto: Wikimedia Commons, Heidi Ahlström, Bilden av Markku Henriksson är tagen av Veikko Somerpuro/Tammi
Artikel publicerad: 17.02.2022

Förenta staterna, alltså USA, är ett stort och mångkulturellt land. Det är ett färgstarkt land med en egen kultur.

Markku Henriksson är en finländare som har forskat mycket om Nordamerika. Han är 72 år gammal. Henriksson har skrivit mycket om både USA:s och Kanadas historia, kulturer och ursprungsfolk.

År 2021 publicerade Henriksson en tjock bok om USA:s historia. Den finska boken heter Tähtilipun maa – Yhdysvaltain alueen historia. Det är en mångsidig bok. Förutom historia och politik innehåller den kultur, seder och naturhistoria.

– Jag ville samla allt jag vet om USA:s historia innan jag glömmer det. Egentligen hade jag texten till boken färdig redan år 2020. Men jag ville få med något också om USA:s presidentval. Och när kongresshuset Kapitolium stormades i början av 2021 ledde det ännu till förseningar för min bok, berättar Henriksson.

Lång historia

USA:s historia är lång och färgstark. USA blev självständigt år 1776. Men landets historia är mycket äldre än så.

Henriksson kallar USA för ett europeiskt äventyr. USA är ett land som har byggts av invandrare från Europa. USA är mångkulturellt och där bor många olika folk.

– De här människorna har sitt eget modersmål och sin egen religion. USA är alltså en kultur som består av olika folk med olika synsätt och olika ideologier. Människorna förenas av en tanke om ett land där man kan vara fri.

USA är inte det enda landet som har grundats av invandrare från Europa. Australien, Kanada och några länder i Latinamerika har en liknande historia. Men USA är det enda landet som har blivit ett av världens största och mäktigaste länder.

– Före invandrarna kom till USA var landet befolkat av ursprungsfolk som invandrarna kallade indianer. Invandrarna tog marken av de nordamerikanska indianerna med våld. Ibland tog man marken genom att lura dem med avtal som inte höll. Indianerna har det dåligt idag. Indianerna tvingas kämpa mera än alla andra folkgrupper för att deras rättigheter inte ska glömmas bort.

Ett uppdelat land

USA är på ett sätt ett delat land. I samma land finns det ett land för vinnare och ett land för förlorare. I USA finns både framgångsrika människor och människor som har det dåligt.

– Det är ett samhälle med konflikter och klyftor. I USA finns också många vita människor som är missnöjda med sitt liv. De här människorna bor inte i stora städer eller vid kusten. Det är människor som bor på landsbygden. De tycker att olika minoriteter har fått stöd och rättigheter medan de själva har glömts bort.

– Donald Trump lyckades få de här människorna på sin sida. Trump är USA:s enda president som har byggt sin popularitet på att det finns konflikter och illamående i samhället. Trump försöker inte ens förena amerikanerna, säger Henriksson.

USA ordnar presidentval igen år 2024. President Joe Biden säger att han ställer upp i valet. Den förra presidenten Donald Trump tänker också försöka bli kandidat för sitt parti republikanerna.

Markku Henriksson har i 40 år forskat i olika saker som gäller Nordamerika.

De första finländarna flyttade till USA redan på 1600-talet

Sverige grundade en koloni på USA:s östkust på 1600-talet. Kolonin kallades för Nya Sverige. (Idag är samma område delstaten Delaware.) Många människor från Finland utvandrade och bosatte sig i Nya Sverige.

– Invandrare från Finland ansågs vara flitiga och pålitliga arbetare. Men de fick också ett rykte som sade att de drack mycket alkohol och lätt började bråka. Finländarna har fortfarande ett gott rykte i USA. Finland är det enda landet i Europa som betalade sina lån efter världskrigen.

– Människorna från Finland kom också bra överens med ursprungsfolken, alltså indianerna. Det här berodde troligen på att finländarna inte försökte ta mera land av indianerna. De finländska invandrarna var vänliga och lät indianerna vara i fred. Finländare och indianer förenades också av att de båda badade bastu, säger Markku Henriksson som har forskat mycket i ursprungsfolkens historia i Nordamerika.

– Finland sägs ibland vara ett amerikanskt land. Det här beror på att finländarna åtminstone förr ibland ville göra en del saker på samma sätt som i USA. Kanske vi också har liknande värderingar: ärlighet, flit och längtan efter frihet, säger Henriksson.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)