Många vill skapa ett coronavaccin

Text: Betty Marschan
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 22.09.2020

Det är snart ett år sedan ett nytt coronavirus upptäcktes i Kina. Det nya viruset orsakar sjukdomen covid-19. Ännu finns inte något godkänt vaccin mot covid-19.

Nästan 30 miljoner människor har hittills testat positivt för sjukdomen covid-19. Men många fler kan bära på viruset. Alla som smittas blir inte sjuka.

De flesta som blir sjuka i covid-19 har bara lindriga symptom. Men för en del människor är sjukdomen farlig. Därför vill myndigheterna i många länder snabbt skapa ett vaccin.

Genom att vaccinera människor kan man minska antalet allvarliga sjukdomsfall. Vaccin ger ett skydd mot den sjukdom man är vaccinerad mot. Vaccinet hjälper kroppen att känna igen virus eller bakterier så att man inte får sjukdomen.

Det tar många år att utveckla ett tryggt vaccin. Vaccinet måste testas noggrant och godkännas av myndigheter innan man kan börja vaccinera människor.

300 olika försök på gång

Nu vill ändå många snabbt skapa ett vaccin mot coronaviruset. Det finns just nu över 300 olika försök att skapa ett coronavaccin.

De flesta försöken är långt ifrån färdiga. Men ungefär 40 olika coronavaccin testas redan på människor. Av dem är nio nästan färdiga.

Coronavaccin testas bland annat i England, USA, Kina, Tyskland och Ryssland.

Kina och Ryssland har redan godkänt sina egna coronavaccin trots att testerna inte är helt färdiga. Också Förenade Arabemiraten har godkänt ett kinesiskt vaccin.

Ett helt färdigt vaccin kommer troligen först om ett år. Före det ska hundratusentals människor testa vaccinet för att se om det fungerar.

Källor WHO, BBC, NY Times

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)