Mänskliga rättigheter uppfylls inte

Text: Leealaura Leskelä
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 09.11.2016

FN:s avtal om mänskliga rättigheter fyller 50 år i år. Men det finns fortfarande länder där dessa rättigheter inte respekteras.

Mänskliga rättigheter är till exempel rätt till frihet, åsiktsfrihet och yttrandefrihet, jämlikhet och religionsfrihet. De mänskliga rättigheterna förbjuder också tortyr, diskriminering och slaveri.

Experter säger att de mänskliga rättigheterna uppfylls på ett bra sätt i många länder. Tyvärr finns det också många länder där man bryter mot de mänskliga rättigheterna.

– Man bryter mot de mänskliga rättigheterna till exempel i Syrien, Jemen, Turkiet, Nordkorea, Eritrea och Burundi, sade Philip Alston. Han är expert på FN:s mänskliga rättigheter. Alston talade på FN:s festseminarium i Helsingfors i oktober.

Man bryter ofta mot de mänskliga rättigheterna i länder där det är krig eller stor fattigdom. Alston säger ändå att det bryts mot de mänskliga rättigheterna också i Europa. Flyktingsituationen i Europa är till exempel ett problem. Det finns nu flera flyktingar i världen än det har funnits på årtionden.

Terrorismen är ett hot

Det finns många nya terrorgrupper i världen. Terroristerna bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Grupperna IS, Boko Haram och Al Shabaab har till exempel alla brutit mot de mänskliga rättigheterna.

– De här brotten utreder vi ännu länge, säger minister Elisabeth Rehn. Rehn har länge arbetar som FN:s expert på mänskliga rättigheter. Hon har besökt många länder där det har varit krig och hon har varit med om att reda ut allvarliga brott mot mänskigheten.

– Jag är mycket upprörd över kriget i Syrien och bombningarna i Aleppo. Jag är rädd att vi inte har lärt oss någonting av våra tidigare misstag, sade Rehn på FN-seminariet.

Fattigdomen har minskat

Elisabeth Rehn vill ändå att vi ska märka också positiva saker. En bra sak är att den allra svåraste fattigdomen i världen har minskat.

Också Philip Alston påminde om den positiva utvecklingen. Till exempel att barnens rättigheter uppfylls nu bättre än förut.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)