Mauri Pekkarinen vill påverka

Text: Petri Kiuttu
Foto: Europaparlamentet
Artikel publicerad: 31.05.2024

Mauri Pekkarinen har varit aktiv inom politiken i nästan 50 år. Han är medlem i EU-parlamentet. Mauri Pekkarinen ställer inte upp i EU-valet i år.

I den här artikeln berättar en erfaren politiker om sin syn på politiken och världen.

Mauri Pekkarinen berättar att det fortfarande är viktigt för honom att kunna påverka saker. Trots det så tänker han nu lämna politiken. Selkosanomat träffade Pekkarinen i Strasbourg i Frankrike i december.

Varför ställer du inte upp i valet till Europaparlamentet?

–Jag är inte så ung längre. Jag har arbetat som parlamentariker i 45 år, först i riksdagen i Finland och sedan här i EU-parlamentet. Det är en lång tid. Nu vill jag vara mera hemma och umgås med mina nära och kära. Det kommer att vara svårt att lämna politiken, det måste jag medge. Jag tänker nog fortsätta med politik fastän jag inte mera jobbar som politiker.

Pekkarinen skriver en bok om sina år i politiken.

– Jag tänker gå igenom mina år i politiken och granska vad som har blivit gjort. Jag skriver om närhistorien börjande från år 2010.

Hurdana frågor har du arbetat med i EU-parlamentet?

– Jag har fått arbeta med sådant som jag blev bekant med redan då jag var minister. Jag har varit med i industri- och energiutskottet i EU-parlamentet. Jag har också varit suppleant, alltså reservmedlem i budgetutskottet och i utskottet för regional utveckling.

Mauri Pekkarinen har varit minister i flera olika regeringar i Finland. Han har varit inrikesminister, handels- och industriminister och näringsminister.

Vilka är de viktigaste frågorna som EU-parlamentet behandlar det här året?

– Kriget i Ukraina är den största frågan. När Ryssland anföll Ukraina år 2022 kom kriget till Europa. Det finns mycket för EU att göra kring det här. EU behöver påverka i frågan så att stödet syns i inställningen till Ukraina och i form av militärt stöd. Krig finns också på andra ställen. Situationen i Israel och Gaza är svår och komplicerad.

– Klimatet är en stor fråga. EU har förbundit sig till den gröna omställningen, alltså till att använda energi som inte orsakar koldioxidutsläpp och använda naturresurser på ett mera hållbart sätt. Men vi måste hitta ett fungerande sätt att göra den här förändringen. Alla länder måste ta ansvar för det här. Finland kan inte göra det här på egen hand utan hela EU och hela världen måste vara med.

– Flyktingkrisen och migration är också stora frågor som påverkar EU-länderna. Vi behöver få kontroll på flyttningsrörelsen till EU. Jag tycker att Europa behöver skapa ett strikt system för invandring. Det finns också sådant som är bra med att människor flyttar. Europa behöver flera människor eftersom befolkningen blir äldre. Inflyttningen från andra länder måste vara kontrollerad så att EU kan klara av den.

Har Finland haft nytta av att vara med i EU?

– Finland har haft nytta av EU:s inre marknad. Det har blivit lättare att köpa och sälja varor och tjänster. Det här är viktigt för ett litet land som Finland. EU-medlemskapet har också förbättrat Finlands säkerhet.

– Vetenskap är viktigt inom EU och besluten i EU bygger på vetenskap. Vetenskapen spelar en viktig roll i hur mänskligheten utvecklas. De nyaste resultaten inom vetenskapen ska finnas till för alla.

Vilka frågor driver EU?

Demokrati, mänskliga rättigheter, frihet och ett stöd för rättsstaten är gemensamma värderingar inom EU. De här reglerna har vi kommit överens om tillsammans. Det är viktigt för oss att vara med i en sådan här grupp.

Förhandsröstningen i EU-valet pågår 29 maj–4 juni 2024. Den egentliga valdagen är söndagen den 9.6.2024.

Vem?

Mauri Pekkarinen
Ålder: 76 år
Bor: i Jyväskylä
Familj: fru, fyra barn, åtta barnbarn.
Parti: Centern
Utbildning: magister i samhällsvetenskaper
Yrke: Europarlamentariker sedan år 2019. Riksdagsledamot under åren 1979–2019. Minister i olika regeringar. Lämnar politiken sommaren 2024.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)