Muslimerna firar Id al-Adha

Text: Ella Airaksinen
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 15.08.2019

Muslimerna firade den stora festen Id al-Adha efter pilgrimsfärden.

Id al-Adha är pilgrimsfärdens fest. Med pilgrimsfärd menar man en resa till en helig plats. Varje år gör flera miljoner muslimer en resa till Mecka i Saudiarabien för att be.

Efter pilgrimsfärden firar man. Till festen Id al-Adha hör bön, fina kläder, gåvor och god mat. Id al-Adha är en av muslimernas stora fester.

I Finland firade muslimerna Id al-Adha i tre dagar. Festen började den 11 augusti.

I år reste 2,5 miljoner muslimer på pilgrimsfärd till Mecka. Enligt den muslimska tron ska varje muslim resa till Mecka minst en gång under sitt liv.

Källor Yle, STT

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)