Norge förbjuder pälsfarmer

Text: Ella Airaksinen
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 28.06.2019

Norge har godkänt en lag som förbjuder pälsfarmer. Omkring 200 pälsfarmer i Norge ska stängas.

I pälsfarmerna föder man upp rävar och minkar. När djuren har vuxit upp dödar man dem och tar pälsarna som används till kläder och dekorationer.

I Norge säger nu lagen att man inte får starta några nya pälsfarmer. De gamla farmerna måste sluta med verksamheten inom fem år.

Djurskyddsorganisationerna tycker att lagen är bra. Nu behöver inte djuren lida för att man vill producera pälsar. Pälsdjuren lever ganska dåliga liv.

– Djurens välfärd är viktigare än pengar, säger Siri Martinsen som är ledare för djurskyddsorganisationen Noah.

När man slutar med pälsfarmer blir många människor utan arbete. Därför betalar Norges regering 50 miljoner euro i ersättningar till pälsfarmarnas ägare.

Pälsfarmer är också förbjudna i till exempel Storbritannien och Österrike. I Finland är pälsfarmer tillåtna.

Källa STT

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)