Nu är vi 8 miljarder

Text: Maria Österlund, källor DN, HS, Unric.org
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 15.12.2022

I mitten av november blev antalet människor på jorden 8 miljarder. Det har FN räknat ut.

Nu är det sammanlagda antalet människor på jorden över 8 miljarder. Riktigt hur många vi är vet man inte. Olika länder räknar invånarna på lite olika sätt. Men det är ändå säkert att det aldrig förr har levt så här många människor på jorden.

En orsak till att vi människor nu är så många är att vi lever allt längre. Om man räknar ett medeltal för hela världen så lever människor ungefär 73 år. Medellivslängden är ändå väldigt olika i olika länder.

Förenta Nationernas, alltså FN:s, generalsekreterare António Guterres säger att den större mängden människor bevisar att mycket har blivit bättre. Det finns nu bättre mat, bättre hälsovård och bättre hygien än förr.

Men många människor på jorden betyder också problem. Det går åt mycket naturresurser för mat, kläder och bostäder till alla.

Ett problem är att människorna är mycket ojämnt fördelade på jorden. I en del länder finns det väldigt många människor och i andra länder minskar människorna.

Just nu är Kina det folkrikaste landet i världen. Men redan nästa år kommer Indien att vara det folkrikaste landet. Då lever fler än 1,4 miljarder människor i Indien.

Största delen av befolknings-ökningen sker i Afrika och i Asien. Det är i länderna Nigeria, Tanzania, Kongo, Egypten, Etiopien, Pakistan, Indien och Filippinerna det föds flest barn.

I länderna Bulgarien, Lettland, Litauen och Serbien minskar antalet invånare. Där föds det inte så många barn och många invånare flyttar till andra länder.

Mängden människor på jorden ökar fortfarande, men inte lika snabbt som förut. Forskare tror att mängden människor fortsätter att öka till år 2100. Då kan det finnas 10 miljarder människor på jorden. Efter det tror forskarna att antalet människor börjar minska.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)