Ny rapport om klimatet är här

Text: Betty Marschan, källor WWF, SVT, IPCC
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 19.05.2022

En ny klimatrapport gavs ut i början av april. Rapporten berättar om hur jordklotet mår och vad vi kan göra för att stoppa klimatförändringen.

Förenta nationerna, FN, gav i april ut en ny rapport om klimatförändringen. Den senaste delrapporten är en fortsättning på rapporten från 2021.

Inom FN finns en grupp experter som samlar ihop information om klimatförändringen. Gruppen kallas för FN:s klimatpanel och förkortas IPCC.

Den nyaste klimatrapporten säger att det är bråttom att stoppa klimatförändringen. Temperaturen på jorden stiger på grund av utsläpp från bland annat fabriker och trafik. De senaste 10 åren har utsläppen varit större än någonsin.

– Vi måste välja rätt beslut. De beslut vi fattar nu kan göra vår framtid bättre. Vi vet vad som ska göras för att begränsa uppvärmningen. Det är uppmuntrande att se hur många länder som verkligen kämpar för förändring. Men nu måste vi göra ännu mer, säger IPCC:s ordförande Hoesung Lee.

Världens länder skrev år 2015 tillsammans ett avtal om att stoppa klimatförändringen. Forskare har bestämt att temperaturen inte får stiga mer än 1,5 grader i medeltal. Nu har temperaturen stigit med 1,1 grad. Därför är det bråttom att skydda naturen.

Rapporten påminner om att solkraft och vindkraft är bättre än kol, olja och naturgas. Solkraft och vindkraft är förnybar energi.

Alla länder behöver gå över till förnybar energi. Rapporten säger också att jordens natur måste skyddas och återställas. En frisk natur stoppar uppvärmningen. Till exempel kan träden i skogen reparera luften som människan förstört. Vi måste minska avskogningen. Vi måste sluta hugga ned hela skogar.

FN:s klimatrapporter berättar om vad som händer med jordens klimat, alltså väderförhållanden och miljön. FN har gett ut klimatrapporter allt sedan 1990. I slutet av år 2022 ger IPCC ut nästa delrapport.

En studerande deltar i en planteringstävling i Pristina i Kosovo den 22 april 2022 för att fira Jordens dag och för att öka medvetenheten om klimatförändringen. Jordens dag är en temadag som firas varje år den 22 april.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)