Obama vill minska USA:s utsläpp

Text: Maria Österlund, källa HS
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 12.08.2015

USA:s president Barack Obama kom i förra veckan med ett förslag om nedskärningar av utsläpp. Han vill att kraftverken i USA skär ner sina koldioxidutsläpp med en tredjedel.

– Klimatförändringen är det största hotet mot vår framtid. Därför måste vi minska på utsläppen av växthusgaser nu, innan det är för sent, sade president Obama.

Västhusgaserna, bland annat koldioxid, uppstår när fossila bränslen bränns. Fossila bränslen är bland andra stenkol och olja. När växthusgaserna kommer ut i luften i stora mängder blir klimatet på jorden varmare. Om temperaturen stiger för mycket kan det leda till farliga extrema väderfenomen och till att isen vid polerna börjar smälta.

Med sitt förslag om minskade utsläpp vill Obama visa att USA föregår med gott exempel. Mindre och fattigare länder följer med vad de större och rikare länderna gör.

Ett nytt stort klimatmöte ordnas i Paris i Frankrike i slutet av november. Före mötet ska alla länder komma med förslag om hur de tänker minska sina utsläpp. Det är särskilt viktigt vad USA, Kina och Indien föreslår.

Det kommer ändå inte att vara lätt att få nedskärningarna i USA att bli verklighet. Många företag som är beroende av stenkol motsätter sig planerna. Nedskärningarna kan bli en viktig fråga i det amerikanska presidentvalet som hålls 2016.

Hillary Clinton som vill bli demokraternas presidentkandidat har meddelat att hon stöder planen på minskade utsläpp. Jeb Bush som vill bli republikanernas presidentkandidat har däremot sagt att nedskärningarna är för stora.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)