Påven är irriterad på mobilerna

Text: Petri Kuttu
Foto: Lehtikuva
Artikel publicerad: 19.12.2017

Påven Franciskus är irriterad på att människor använder sina smarttelefoner överallt. Påven anser att man ska stilla sig i kyrkan och inte ta bilder med telefonen.

Påven Franciskus är irriterad på att präster, biskopar och pilgrimer tar bilder hela tiden. Många biskopar tar till och med bilder av påven mitt i mässan.

Påven säger att under mässan ska man be och inte fingra på sin telefon.

– När en präst under predikan uppmanar lyssnarna att höja sitt hjärta menar han inte att man ska höja sin telefon och ta bilder, säger påven.

Påven Franciskus säger att han är ledsen över att människor inte längre koncentrerar sig på det verkliga livet utan på sin telefon.

Påven är den katolska kyrkans högsta andliga ledare. Argentinska Jorge Bergoglio valdes till påve 2013. Bergoglio tog Franciskus till sitt påvenamn. Franciskus är den första påven som kommer från Latinamerika.

Kommentera

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i lådan.

Du måste också skriva ditt namn eller hitta på en signatur.

Namn eller signatur:

Kommentar:

Dataskyddsbeskrivning (PDF)